Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Masnachu teg (gan gynnwys prisio)

Dogfen
Diweddarwyd

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig
Diweddarwyd: 24/03/2023
Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg
Diweddarwyd: 11/02/2023
Nodi prisiau nwyddau i'w manwerthu
Diweddarwyd: 11/02/2023
Arwerthiannau cist car
Diweddarwyd: 09/02/2023
Gordaliadau talu
Diweddarwyd: 27/01/2023
Gwerthu ceir ail-law
Diweddarwyd: 29/11/2022
Contractau cymysg
Diweddarwyd: 16/10/2022
Disgrifio cynnyrch a gwasanaethau yn gywir
Diweddarwyd: 13/10/2022
Gwaith trin a thrwsio cerbydau modur
Diweddarwyd: 09/08/2022
Logos aelodaeth a honiadau o gymeradwyaeth
Diweddarwyd: 09/08/2022
Safleoedd ocsiwn ar y Rhyngrwyd a marchnadfeydd
Diweddarwyd: 16/07/2022
Canllaw i fusnesau ar labelu tecstilau
Diweddarwyd: 10/07/2022
Canllaw i Reoliadau Diogelu Busnesau Rhag Marchnata Camarweiniol
Diweddarwyd: 09/07/2022
Gwerthu ac ailwerthu tocynnau
Diweddarwyd: 12/06/2022
Gwerthwyr tai - disgrifiadau eiddo
Diweddarwyd: 12/06/2022
Gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed ar-lein
Diweddarwyd: 11/06/2022
Costau danfon
Diweddarwyd: 11/06/2022
Canllaw i fasnachwyr ar labelu esgidiau
Diweddarwyd: 04/03/2022
Cyflenwi gwasanaethau
Diweddarwyd: 15/02/2022
Gwerthu a chyflenwi nwyddau
Diweddarwyd: 15/02/2022
Telerau contract annheg
Diweddarwyd: 15/02/2022
Milltiredd cerbydau ail-law
Diweddarwyd: 15/02/2022
Arddangos prisiau mewn gwestai a thai llety
Diweddarwyd: 16/12/2021
Cyngor i siopau meddyginiaeth perlysieuol a siopau bwyd iach
Diweddarwyd: 16/12/2021
Teithiau a gwyliau pecyn
Diweddarwyd: 18/09/2021
Enwau cwmnïau a busnesau
Diweddarwyd: 10/09/2021
Contractau defnyddwyr: gwerthiannau ar y safle
Diweddarwyd: 04/09/2021
Contractau defnyddwyr: gwerthu oddi ar y safle
Diweddarwyd: 04/09/2021
Arwerthiannau undydd ac achlysurol
Diweddarwyd: 07/07/2021
Asiantwyr tai
Diweddarwyd: 07/07/2021
Adolygiadau ar-lein ac ardystiadau
Diweddarwyd: 07/07/2021
Contractau defnyddwyr: gwerth o bell
Diweddarwyd: 02/04/2021
Polisïau dychweliadau
Diweddarwyd: 02/04/2021
Hen bethau a hynafiaethau
Diweddarwyd: 02/04/2021
Credyd a materion ariannol eraill
Diweddarwyd: 28/03/2021
Cynnwys digidol
Diweddarwyd: 03/12/2020