Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diweddariadau

Gwasanaeth

Fy Nghyfrif

Cofrestrwch gyda phorth hunan wasanaeth y cyngor er mwyn gwneud ceisiadau am wasanaeth.

Mapiau

MapMÔN

Mae ein adain fapio yn cynnig amrediad eang o wybodaeth mewn perthynas â’ch cyfeiriad a’r ardal o’ch cwmpas.

Gwasanaeth

AppMÔN

AppMÔN - yn ei gwneud yn hawdd i ofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le.

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na