Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Diogelwch

Dogfen
Diweddarwyd

Siopau ail-lenwi
Diweddarwyd: 18/03/2023
Dodrefn newydd wedi'u clustogi
Diweddarwyd: 11/02/2023
Diogelwch gemwaith - cynnwys metel
Diweddarwyd: 27/01/2023
Pramiau a chadeiriau gwthio newydd ac ail-law
Diweddarwyd: 27/01/2023
Storio a chyflenwi tân gwyllt
Diweddarwyd: 26/01/2023
Dillad nos newydd
Diweddarwyd: 17/12/2022
Battris
Diweddarwyd: 17/12/2022
Marcio UKCA / CE
Diweddarwyd: 29/11/2022
Gwerthu offer trydanol ail-law yn ddiogel
Diweddarwyd: 27/11/2022
Diogelwch nwyddau mewn cartrefi wedi'u rhentu
Diweddarwyd: 29/10/2022
Beicau modue mini, cerbydau odd-ar-y-ffordd ac ati
Diweddarwyd: 29/10/2022
Cynhyrchion adeiladu
Diweddarwyd: 29/10/2022
Diogelwch cynhyrchion - diwydrwydd dyladwy
Diweddarwyd: 09/08/2022
Offer trydanol
Diweddarwyd: 09/08/2022
Diogelwch cyffredinol cynnyrch: cynhyrchwyr
Diweddarwyd: 23/07/2022
Diogelwch cynnyrch cyffredinol: dosbarthwyr
Diweddarwyd: 16/07/2022
Nwyddau lledr
Diweddarwyd: 10/07/2022
Gwerthu offer coginio-nwy defnyddiedig
Diweddarwyd: 12/06/2022
Nwyddau anniogel - atebolrwydd
Diweddarwyd: 12/06/2022
Llongau hamdden (cychod ac ati)
Diweddarwyd: 12/06/2022
Anrhegion addurnol a newyddbethau
Diweddarwyd: 11/06/2022
Cynhyrchion cosmetig
Diweddarwyd: 11/06/2022
Gwerthu teiars wedi rhan-dreulio ddiogel
Diweddarwyd: 04/03/2022
Teganau
Diweddarwyd: 01/01/2022
Dynwarediadau bwyd
Diweddarwyd: 16/12/2021
Beiciau pweredig trydanol
Diweddarwyd: 18/09/2021
E-sgwteri
Diweddarwyd: 18/09/2021
Canhwyllau, tryledyddion, gwresogddion olew ac ati
Diweddarwyd: 29/05/2021
Dodrefn ail-law clustogog
Diweddarwyd: 02/04/2021
Llusernau awyr
Diweddarwyd: 28/09/2020