Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Eich biniau ac ailgylchu: Gwasanaethau ar-lein


Gwnewch gais am wasanaethau a darganfod mwy am eich biniau a'ch ailgylchu.

Rhowch eich cod post a dewch o hyd i'ch diwrnod biniau.

Diwrnod casglu bin

Os ydych chi am danysgrifio i'r gwasanaeth gallwch dalu ar-lein.

Tanysgrifiwch i'r casgliad gwastraff gardd gwyrdd

Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar gyfer defnydd trigolion.

Ewch i wybodaeth canolfannau ailgylchu

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus os na allwch fynd ag eitemau mawr i ganolfan ailgylchu.

Ewch i'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus

Gallwn helpu os na all deiliad tŷ roi eu bin olwynion neu flychau ailgylchu allan wrth ymyl y ffordd.

Gwneud cais am gasgliad â chymorth

Mae hawl gan ddeiliaid tai sy'n talu Treth Gyngor ddomestig safonol ar Ynys Môn i gael un bin olwyn du 240 litr fesul eiddo. 

Archebu bin du newydd

Defnyddiwch ein ffurflen ddiogel i archebu bin bach gwastraff bwyd, bocsys ailgylchu, ffram neu ddarnau i’r set trolibocs sydd wedi eu colli/difrodi.

Gofyn am bin bach gwastraff bwyd, bocsys ailgylchu a throli- bydd y ddolen yn agor yn y tab yma

Gallwch roi gwybod i ni am gasgliad biniau a fethwyd o dan amodau penodol.

Rhoi gwybod am gasgliad biniau a fethwyd

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu clytiau i gartrefi ar Ynys Môn gyda phlant mewn clytiau lle telir Treth Gyngor ddomestig safonol.

Ewch i'r gwasanaeth casglu clytiau

‘Tipio Anghyfreithlon’ yw gadael gwastraff a reolir yn ddiawdurdod ar dir nad yw wedi ei drwyddedu i’w dderbyn.

Mewn geiriau eraill mae’n rhywbeth mwy na gadael sbwriel.

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Dylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau cyffredinol am eich biniau ac ailgylchu.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am eich biniau ac ailgylchu