Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth casglu clytiau


Rydym yn darparu gwasanaeth casglu clytiau i gartrefi ar Ynys Môn gyda phlant mewn clytiau lle telir Treth Gyngor ddomestig safonol.

Faint oed sy’n rhaid i’r plentyn fod?

Bydd yn rhaid i’r plentyn fod o dan 4 mlwydd oed ac yn byw yn yr eiddo’n barhaol; ni allwch roi cais i mewn am ddau gyfeiriad ar wahan.

Bydd y gwasanaeth hwn yn dod i ben unwaith y bydd y plentyn yn 4 oed. (Bydd ceisiadau pellach yn cael eu cysidro ar sail achos wrth achos).

Os nad oes bagiau yn cael eu cyflwyno am 3 casgliad yn olynol, bydd y gwasanaeth yn dod i ben.

Mae’r rheolau ynglyn a’r gwasanaeth casglu clytiau yn ein Polisi ar gyfer Casglu Gwastraff Domestig.

Sut i wneud cais am y gwasanaeth?

I wneud cais am y gwasanaeth, cofrestrwch gyda'r porth ar-lein a llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif.

Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam.

Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Noder os gwelwch yn dda: Mae'r ddolen hon yn cael ei ddiweddaru.

Byddwn yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi adolygu eich cais.