Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfannau ailgylchu


Mae gan Ynys Môn ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar gyfer defnydd trigolion.

Mae gwybodaeth fel amseroedd agor, beth allwch chi fynd ag ef i'r canolfannau ailgylchu ac ati i'w gweld ar dudalen y ganolfan ailgylchu rydych chi am ymweld â hi.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penhesgyn (CAGC)

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Gwalchmai (CAGC)