Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diwrnod casglu gwastraff


Pwysig: Mae amseroedd casglu Porthaethwy a Llanfairpwll wedi newid

O dydd Iau 27 Hydref bydd angen i bawb sy’n byw ym Mhorthaethwy a Llanfairpwll (a’r holl ffyrdd sy’n cysylltu’r ddwy ardal) gyflwyno eu biniau / bocsys ailgylchu perthnasol erbyn 6am ger y pafin ar eu diwrnod casglu gwastraff arferol. 

O ganlyniad i’r ffaith bod Pont Borth ar gau bydd newid dros dro yn cael ei wneud i’r amser casglu gwastraff / ailgylchu yn ardal Llanfairpwll a Phorthaethwy a hynny er mwyn ceisio lleihau’r effaith ar draffig cymaint â phosibl.

Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol i’r holl gynhwysyddion gwastraff / ailgylchu yn cynnwys y bin du, y bin gwyrdd gwastraff gardd (os ydych wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth), y troli bocs ailgylchu, y bin gwastraff bwyd a’r bagiau casglu clytiau / hylendid. 

Eich diwrnod bin

Defnyddiwch eich cod post, gan gofio ychwanegu bwlch rhwng y rhan cyntaf ac olaf, am enghraifft LL77 7TW

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Diwrnod casglu bin - bydd y ddolen yn agor tab newydd

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddod o hyd i’ch cyfeiriad neu os yw yn anghywir, adroddwch y mater wrth ddefnyddio’r ffurflen yma a mi wnawn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei atodi i’r basdata.

Cofiwch y bydd eich bocsys ailgylchu yn cael eu casglu yn wythnosol os gwelwch yn dda.

Y rheswm pam yr ydych angen rhoi eich gwastraff allan cyn 7yb ar ddiwrnodau casglu

Mae’r cerbydau casglu yn cymeryd llwybrau gwahanol ar rhai achlysuron felly efallai bydd yr amser y mae eich biniau a’ch trolibocs ailgylchu yn cael eu casglu yn newid o dro i dro.

Ar eich diwrnod casglu, cofiwch osod eich bin a’ch trolibocs ailgylchu allan cyn 7y.b i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio.

Casgliad wedi’i fethu

Casgliad sbwriel wedi'i fethu: rhowch wybod

Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch y Ffurflen Ymholiad Cyffredinol Rheoli Gwastraff.

Ffurflen ymholiadau cyfffredinol Gwasanaeth Gwastraff

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na