Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diwrnod casglu gwastraff


Amseroedd casglu Porthaethwy a Llanfairpwll o 27 Hydref

O dydd Iau 27 Hydref bydd angen i bawb sy’n byw ym Mhorthaethwy a Llanfairpwll (a’r holl ffyrdd sy’n cysylltu’r ddwy ardal) gyflwyno eu biniau / bocsys ailgylchu perthnasol erbyn 6am ger y pafin ar eu diwrnod casglu gwastraff arferol. 

O ganlyniad i’r ffaith bod Pont Borth ar gau bydd newid dros dro yn cael ei wneud i’r amser casglu gwastraff / ailgylchu yn ardal Llanfairpwll a Phorthaethwy a hynny er mwyn ceisio lleihau’r effaith ar draffig cymaint â phosibl.

Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol i’r holl gynhwysyddion gwastraff / ailgylchu yn cynnwys y bin du, y bin gwyrdd gwastraff gardd (os ydych wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth), y troli bocs ailgylchu, y bin gwastraff bwyd a’r bagiau casglu clytiau / hylendid. 

Eich diwrnod bin

Defnyddiwch eich cod post, gan gofio ychwanegu bwlch rhwng y rhan cyntaf ac olaf, am enghraifft LL77 7TW

Agorwch y ffurflen gan ddefnyddio porwr gwe â gefnogwyd fel Safari, Google Chrome, Microsoft Edge neu Firefox.

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddod o hyd i’ch cyfeiriad neu os yw yn anghywir, adroddwch y mater wrth ddefnyddio’r ffurflen yma a mi wnawn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei atodi i’r basdata.

Cofiwch y bydd eich bocsys ailgylchu yn cael eu casglu yn wythnosol os gwelwch yn dda.

Y rheswm pam yr ydych angen rhoi eich gwastraff allan cyn 7yb ar ddiwrnodau casglu

Mae’r cerbydau casglu yn cymeryd llwybrau gwahanol ar rhai achlysuron felly efallai bydd yr amser y mae eich biniau a’ch trolibocs ailgylchu yn cael eu casglu yn newid o dro i dro.

Ar eich diwrnod casglu, cofiwch osod eich bin a’ch trolibocs ailgylchu allan cyn 7y.b i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio.

Casgliad wedi’i fethu

Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch y Ffurflen Ymholiad Cyffredinol Rheoli Gwastraff.

Noder os gwelwch yn dda: Mae'r ddolen hon yn cael ei ddiweddaru.