Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach (busnes)


Mae gwasanaethau safonau masnachu awdurdodau lleol yn rhoi gwybodaeth a chyngor ynghylch prynu a gwerthu nwyddau a gwasanaethau. Efallai y gallant helpu os oes gennych gŵyn yn erbyn siop neu fusnes.

Porwch y wybodaeth isod i ddarganfod mwy.

Cynhyrchion sy’n gyfyngedig o ran oedran

Gwybodaeth am alcohol, tybaco, tân gwyllt, cyllyll a mwy.

Iechyd a lles anifeiliaid

Information on animal feed, bird flu, animal welfare and more.

Hawliau defnyddwyr (gan gynnwys dulliau gwerthu)
Masnachu teg (gan gynnwys prisio)
Taflenni bwyd
Problemau defnyddwyr eraill
Adalw cynnyrch

Dolen allannol. Gwneir hysbysiadau diogelwch gan fasnachwyr am gynhyrchion sydd â phroblemau a allai effeithio ar ddiogelwch y defnyddiwr. Mae'r cynnwys yma ar gael yn Saesneg yn unig.  

Diogelwch
Pwysau a mesurau