Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Taflenni bwyd

Dogfen
Diweddarwyd

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig
Diweddarwyd: 24/03/2023
Cyfansoddiad cynhyrchion cig
Diweddarwyd: 24/03/2023
Labelu dofednod a chigoedd eraill
Diweddarwyd: 24/03/2023
Pwyso a mesur cig
Diweddarwyd: 23/03/2023
Pwyso a mesur ffrwthau a llysiau
Diweddarwyd: 23/03/2023
Pwyso a mesur pysgod
Diweddarwyd: 23/03/2023
Labelu cig a chynhyrchion sy'n cynnwys cig
Diweddarwyd: 23/03/2023
Labelu ffrwythau a llysiau
Diweddarwyd: 23/03/2023
Labelu pysgod
Diweddarwyd: 22/03/2023
Labelu bara, cacennau a chynhyrchion tebyg
Diweddarwyd: 22/03/2023
Labelu jam a chynhyrchion tebyg
Diweddarwyd: 18/03/2023
Siopau ail-lenwi
Diweddarwyd: 18/03/2023
Cynhyrchwyr wyau yn gwerthu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr
Diweddarwyd: 11/02/2023
Labelu melysion
Diweddarwyd: 11/02/2023
Manwerthu a labelu wyau
Diweddarwyd: 11/02/2023
Labelu bwydydd nad ydynt wedi eu rhagbecynnu
Diweddarwyd: 11/02/2023
Bwydydd newydd (gan gynnwys CBD a chywarch)
Diweddarwyd: 11/02/2023
Alergenau ac anoddefiadau bwyd
Diweddarwyd: 09/02/2023
Pobyddion bach a pwysau cyfartalog
Diweddarwyd: 27/01/2023
Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu
Diweddarwyd: 26/11/2022
Diodydd alcoholig, gwirodydd a bwyd
Diweddarwyd: 26/11/2022
Labelu a disgrifio bwyd organig
Diweddarwyd: 29/10/2022
Deunyddiau cyswllt a bwyd
Diweddarwyd: 29/10/2022
Cael gwared ar fwyd gwastraff
Diweddarwyd: 09/08/2022
Bwydydd a addaswyd yn enetig
Diweddarwyd: 16/07/2022
Labelu brechdanau
Diweddarwyd: 10/07/2022
Labelu cig eidion
Diweddarwyd: 10/07/2022
Labelu mêl
Diweddarwyd: 10/07/2022
Maeth a hawliadau iechyd
Diweddarwyd: 10/07/2022
Lliwiau mewn bwyd
Diweddarwyd: 15/02/2022
Nodi dyddiad a lot bwyd wedi'i ragbecynnu
Diweddarwyd: 15/02/2022
Hylendid bwyd ar gyfer ffermwyr a thyfwyr
Diweddarwyd: 16/12/2021
Cyngor i siopau meddyginiaeth perlysieuol a siopau bwyd iach
Diweddarwyd: 16/12/2021
Labelu bwyd i arlwywyr
Diweddarwyd: 16/12/2021
Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu: QUID
Diweddarwyd: 18/09/2021
Bwyd wedi labelu mewn iaith dramor
Diweddarwyd: 02/04/2021
Rheolaethau bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n cael ei fewnforio
Diweddarwyd: 30/03/2021
Samplu bwyd gan swyddogion awdurdodedig
Diweddarwyd: 30/03/2021
Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu: rhestr cynhwysion
Diweddarwyd: 30/03/2021