Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Pwysau a mesurau

Dogfen
Diweddarwyd

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig
Diweddarwyd: 24/03/2023
Tanwydd solet a thanwydd coed
Diweddarwyd: 24/03/2023
Pwyso a mesur cig
Diweddarwyd: 23/03/2023
Pwyso a mesur ffrwthau a llysiau
Diweddarwyd: 23/03/2023
Pwyso a mesur pysgod
Diweddarwyd: 23/03/2023
Siopau ail-lenwi
Diweddarwyd: 18/03/2023
Nodi prisiau nwyddau i'w manwerthu
Diweddarwyd: 11/02/2023
Pobyddion bach a pwysau cyfartalog
Diweddarwyd: 27/01/2023
Gwerthu petrol a disel o flaen-gyrtiau
Diweddarwyd: 01/09/2022
Gwerthu a danfon olew a nwy
Diweddarwyd: 17/08/2022
Unedau mesur
Diweddarwyd: 17/08/2022
Nodiadau cyfarwyddyd ar feintiau cyfartalog
Diweddarwyd: 04/03/2022
Offer pwyso at ddefnydd cyfreithlon
Diweddarwyd: 15/02/2022