Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Hawliau defnyddwyr (gan gynnwys dulliau gwerthu)

Dogfen
Diweddarwyd

Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg
Diweddarwyd: 11/02/2023
Clinigau ffrwythlondeb IVF
Diweddarwyd: 29/10/2022
Contractau cymysg
Diweddarwyd: 16/10/2022
Disgrifio cynnyrch a gwasanaethau yn gywir
Diweddarwyd: 13/10/2022
Cyflenwi gwasanaethau
Diweddarwyd: 15/02/2022
Gwerthu a chyflenwi nwyddau
Diweddarwyd: 15/02/2022
Telerau contract annheg
Diweddarwyd: 15/02/2022
Teithiau a gwyliau pecyn
Diweddarwyd: 18/09/2021
Contractau defnyddwyr: gwerthiannau ar y safle
Diweddarwyd: 04/09/2021
Contractau defnyddwyr: gwerthu oddi ar y safle
Diweddarwyd: 04/09/2021
Arwerthiannau undydd ac achlysurol
Diweddarwyd: 07/07/2021
Asiantwyr tai
Diweddarwyd: 07/07/2021
Contractau defnyddwyr: gwerth o bell
Diweddarwyd: 02/04/2021
Polisïau dychweliadau
Diweddarwyd: 02/04/2021
Cynnwys digidol
Diweddarwyd: 03/12/2020