Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canllawiau safonau masnach


Iechyd a lles anifeiliaid

Dogfen
Diweddarwyd

Cadw moch fel anifeiliaid anwes
Diweddarwyd: 22/03/2023
Marchnadoedd da byw
Diweddarwyd: 18/03/2023
Allforio anifeiliaid
Diweddarwyd: 18/03/2023
Defaid - cofnodion, adnabyddiaeth a symudiadau
Diweddarwyd: 11/02/2023
Geifr - cofnodion, adnabyddiaeth a symudiadau
Diweddarwyd: 11/02/2023
Gwaredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid
Diweddarwyd: 11/02/2023
Pasbortau ceffylau
Diweddarwyd: 11/02/2023
Mewnforio anifeiliaid
Diweddarwyd: 11/02/2023
Crynoadau anifeiliaid
Diweddarwyd: 09/02/2023
Lloi yn y farchnad
Diweddarwyd: 09/02/2023
Lladd cartref o dda byw i'w bwyta gan bobl
Diweddarwyd: 27/01/2023
Lladd defaid gartref
Diweddarwyd: 27/01/2023
Lladd gwartheg ar gyfer treuliant preifat
Diweddarwyd: 27/01/2023
Lles ceffylau mewn marchnadoedd ac ati
Diweddarwyd: 27/01/2023
Cyflenwi bwyd dros ben a chydgynhyrchion fel porthiant
Diweddarwyd: 29/11/2022
Cymysgu porthiant ar fferm
Diweddarwyd: 27/11/2022
Manwerthu bwyd anifeiliaid anwes
Diweddarwyd: 27/11/2022
Perchnogaeth cyfrifol o anifeiliaid / anifeiliaid anwes
Diweddarwyd: 27/11/2022
Gwybodaeth am y gadwyn fwyd (FCI)
Diweddarwyd: 29/10/2022
Hylendid bwyd anifeiliaid ar gyfer cludwyr a halwyr
Diweddarwyd: 29/10/2022
Canllawiau ar gyfer ceidwaid gwartheg sy'n mynd i sioeau da byw
Diweddarwyd: 13/10/2022
Cludo ceffylau ar y ffordd
Diweddarwyd: 13/10/2022
Lles anifeiliaid wrth eu cludo
Diweddarwyd: 13/10/2022
Dofednod mewn marchnadoedd: trin a chludo
Diweddarwyd: 13/10/2022
Amserau siwrnau cludiant anifeiliaid fferm
Diweddarwyd: 01/09/2022
Gwaredu ar loi ifanc mewn ffyrdd heb boen
Diweddarwyd: 01/09/2022
Hylendid porthiant i ffermwyr a thyfwyr
Diweddarwyd: 01/09/2022
Prynu neu werthu da byw
Diweddarwyd: 01/09/2022
Cerbydau cludo da byw
Diweddarwyd: 09/08/2022
Cofrestru a chofnodion dofednod
Diweddarwyd: 09/08/2022
Glanhau a diheintio cerbydau
Diweddarwyd: 09/08/2022
Gofynion adnabod gwartheg
Diweddarwyd: 09/08/2022
Gwartheg y gwrthodwyd pasbort iddynt
Diweddarwyd: 09/08/2022
Y Gynddaredd
Diweddarwyd: 09/08/2022
Cael gwared ar fwyd gwastraff
Diweddarwyd: 09/08/2022
Cynhyrchu eich bwyd anifeiliaid anwes eich hun
Diweddarwyd: 23/07/2022
Cludo da byw ar y ffyrdd: gwaith papur
Diweddarwyd: 10/07/2022
Ffliw adar
Diweddarwyd: 11/06/2022
Lladd anifeiliaid nad ydynt yn holliach i ffermwyr a chludwyr
Diweddarwyd: 11/06/2022
Anthracs
Diweddarwyd: 02/04/2022
Cadw a chynnal cofnodion milfeddygol
Diweddarwyd: 02/04/2022
Clefyd Affricanaidd y ceffylau
Diweddarwyd: 02/04/2022
Clwy'r traed a'r genau
Diweddarwyd: 02/04/2022
Y clafr
Diweddarwyd: 31/12/2021
Gwaredu carcasau ac offal ceirw
Diweddarwyd: 16/12/2021
Hylendid bwyd ar gyfer ffermwyr a thyfwyr
Diweddarwyd: 16/12/2021
Cynlluniau cyffredinol wrth gefn ar gyfer clefydau da byw
Diweddarwyd: 09/12/2021
Clwy clasurol y moch
Diweddarwyd: 17/09/2021
Cadw a symud moch
Diweddarwyd: 07/07/2021
Firws Schmallenberg
Diweddarwyd: 07/07/2021
Profi am BSE - gwartheg trig
Diweddarwyd: 02/04/2021
Rheolaethau bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n cael ei fewnforio
Diweddarwyd: 30/03/2021
Twbercwlosis buchol
Diweddarwyd: 28/09/2020