Cyngor Sir Ynys Môn

Talu amdano

Defnyddiwch y wybodaeth ar y dudalen hon i wneud taliadau ar-lein am wasanaethau'r cyngor.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 01248 750 057 i wneud taliad dros y ffôn.

Bydd y dolenni i ffurflenni talu isod yn agor mewn tab newydd.