Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Croeso cynnes


Dysgwch fwy am y rhwydwaith o leoliadau sy’n gallu cynnig croeso cynnes i bobl ar Ynys Môn sy’n wynebu heriau costau byw, trwy gynnig lle cynnes, sgwrs a phaned.

Chwiliwch am ‘lleoedd cynnes’ ar wefan Menter Môn i gael rhestr o ardaloedd sy’n cynnig y gwasanaeth hwn. 

Bydd Canolfannau Hamdden Môn Actif yn parhau i gynnig lleoedd cynnes a chawodydd am ddim yn ystod oriau agor y Canolfannau y gaeaf hwn yn: 

Ewch yn ôl i'r brif dudalen