Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Diweddariadau

Yngynghori

Ymgynghoriadau

Have your say about public services by telling us what you think about our current consultations.

Gwasanaeth

Ffurflen ymholi cyffredinol

Oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol? Llenwch ein ffurflen arlein er mwyn rhoi adborth ar unrhyw un o’n gwasanaethau.

Democratiaeth

Cofrestru i bleidleisio

Mae'n amser cofrestru

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na