Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ymgeisio am dŷ cyngor


Cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Thîm Gwasanaethau Cwsmer y Gwasanaethau Tai:

  • Gwasanaethau Tai, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TW
  • 01248 750 057
  • ffurflen ar-lein (yn agor tab newydd)

Dyma oriau agor y Gwasanaethau Tai:

  • Dydd Llun i ddydd Iau rhwng 8:45am a 5:05pm
  • Dydd Gwener rhwng 8:45am a 5pm