Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Polisi Cyffredin ar Osod Tai


Mae’r polisi hwn yn egluro sut caiff tai cymdeithasol ym Môn eu gosod. Ynddo ceir rheolau yr ydym yn eu dilyn wrth asesu ceisiadau am dai a phenderfynu pwy sy’n cael cynnig tŷ cymdeithasol.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.