Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Seiriol


Cyfeiriad: Llyfrgell Biwmares, Hen Ysgol David Hughes, Biwmares, Ynys Môn. LL58 8AL

Enw: Rachel Rowlands

Ffôn: 01248 752095

E-bost: llyfrgelloedd@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd/Chwilio-am-fy-llyfrgell-leol/Llyfrgell-Biwmares.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddMonLibraries/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun: 2.30yh – 6yh

Dydd Mawrth: Ar Gau

Dydd Mercher: 10yb – 12.30yh

Dydd Iau: Ar Gau

Dydd Gwener: 9yb – 1yh

Mae hi hefyd yn bosib bwcio’r adeilad tu allan i oriau agor arferol gysylltu â Canolfan Biwmares ar 01248 811 200.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Wi-Fi Gyhoeddus
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi

Hygyrchedd

 • Mae yno ddau faes parcio, wedi ei reoli gan Canolfan Beaumaris, pob ochr i’r llyfrgell
 • Safle bws agosaf: Ar y Brif Ffordd ger Spar
 • Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, ac ar un lefel i gyd. Mae gan yr adeilad drysau awtomatig.

Gweithgareddau a gynigir

 • Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw weithgareddau penodol ymlaen yn Llyfrgell Biwmares yn ystod oriau agor y llyfrgell.

Cyfeiriad: Canolfan Biwmares

Enw: Warren Jones neu Sarah Hockenhull-Lewis

Ffôn: 01248 811200

E-bost: enquiries@canolfanbeaumaris.org.uk

Gwefan: www.canolfanbeaumaris.org.uk

Facebook: https://m.facebook.com/100063552461422/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 9.30yb – 9yh

Dydd Sadwrn: 10yb – 5.30yh

Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 242 o bobl mewn seddi haenog, neu 374 ar gapasiti lawn)
 • Ystafelloedd Cyfarfod/ Gweithgaredd
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Siart Fflip
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (5 Merched, 5 Dynion, 1 Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Darpariaeth Trafnidiaeth Cymunedol
 • Gofod Llwyfan
 • Gofod Arddangos

Hygyrchedd

 • Maes Parcio Talu ac Arddangos Tu Allan (66 lle, a 2 lle anabl)
 • Safle Bws Agosaf: Ar y Brif Ffordd, 500 medr o’r adeilad
 • Posib llogi cadair olwyn, cymorth ar gael, holl gyfleusterau ar y lefel isaf.

Gweithgareddau a gynigir

Am raglen gyfredol o weithgareddau, ewch i’m gwefan.

Gweithgareddau arferol yn cynnwys:

 • Ffair Hen Bethau y 3ydd Dydd Sul o bob mis
 • Noson Ffilm Gymunedol y Dydd Iau 1af o bob mis
 • Grŵp Rhiant a Babi pob bore Dydd Iau 10yb – 11.30yb
 • ‘Singing Mamas’ pob bore Dydd Gwener 10yb – 11yb

Gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Clwb Bridge
 • Ioga
 • Pilates
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Pêl Droed a Phêl Rwyd Cerdded
 • Tai Chi
 • Dosbarthiadau Atal Disgyn
 • Sesiynau Badminton
 • Sesiynau Pickleball
 • Tenis Bwrdd
 • Dosbarthiadau Karate
 • Dawnsio Ballroom

Gweithgareddau i Blant

 • Cyrsiau Pêl Droed
 • Cyrsiau Gymnasteg
 • Cyrsiau Trampolîn
 • Sesiynau Tenis Bwrdd
 • Sesiynau Badminton
 • Sesiynau Karate
 • Disco Roller a Phartïon Penblwydd

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Llanddona, Llanddona, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8TS

Enw: Miriam Williams

Ffôn: 07733176004

E-bost: Mirwil1@hotmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 120 yn sefyll)
 • 3 Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal 80, 20 a 15 yn sefyll)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • 4 Toiled (1 anabl ac un ychwanegol i staff)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (8 lle a 2 lle anabl, hefyd lle i barcio ar y tir cyfagos)
 • Safle Bws Agosaf: 200 llath i ffwrdd
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn a phramiau

Gweithgareddau a gynigir

 • Caffi Ni
 • Tenis Bwrdd
 • Ffermwyr Ifanc
 • Clwb Ysgrifennu
 • Bath Gong
 • Digwyddiadau Hyfforddi
 • Cyngor Cymuned
 • Gweithgareddau Cwlwm Seiriol
 • Gweithgareddau Medrwn Môn
 • Nosweithiau Adoliant Cerddorol
 • Digwyddiadau Preifat
 • Grwpiau Cymdeithasol (e.e. Alzheimer’s)

Cyfeiriad: Neuadd Plwyf Llandegfan, Stryd yr Eglwys, Llandegfan, Ynys Môn. LL59 5UL

Enw: John Alun Foulkes

Ffôn: 07375299208

E-bost: alun1965@btinternet.com

Gwefan: www.cwmcadnant.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

9yb – 10yh 7 diwrnod yr wythnos

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 150 o bobl)
 • 1 Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd
 • Wi-Fi Gyhoeddus
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Toiledau (1 Dynion, 2 Merched, 1 Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (12 lle)
 • Safle Bws Agosaf: 100 llath i ffwrdd
 • Mae yno fynediad ramp i’r brif fynedfa. Mynediad anabl i’r cefn a’r ochr hefyd. Adeilad cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Ieuenctid
 • Ioga
 • Tai Chi
 • Bore Coffi
 • Clwb Crefftau
 • Ystafell Snwcer
 • Mercher Y Wawr
 • Dosbarthiadau IT
 • Partïon

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Llangoed, Llangoed, Biwmares, Ynys Môn. LL58 8NY

Enw: Nick Stuart

Ffôn: 07885097257

E-bost: llangoedvillagehall@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/neuadd.bentref.llangoed.village.hall

Gwefan: www.llangoedvillagehall.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un gyda cysylltiad i Llangoed, sydd dros 21 mlwydd oed.

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 160 o bobl yn eistedd, neu 250 yn sefyll)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal 40 o bobl)
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Sustem PA
 • Toiledau (Toiled Dynion, Merched ac Anabl)
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Bar

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (lle ar gyfer 40 car)
 • Safle Bws Agosaf: Pant y Rhyd, Llangoed
 • Mynediad drwy ramp ar gael. Maes Parcio ar graean felly o bosib yn her i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Zumba
 • Ioga
 • Merched y Wawr/WI
 • Camu Bach (Grŵp Meithrin)
 • Nosweithiau Ffilm, Disgo a Thafarn achlysurol
 • Sioe flodau a llysiau flynyddol
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol