Cyngor Sir Ynys Môn

Llyfrgell Biwmares


Beaumaris Library

Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth llyfrau 'Galw a Chasglu' yn ei holl lyfrgelloedd, yn ogystal â bod yn agored i bori a dewis llyfrau.

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim.

Darganfyddwch fwy am ymuno â'r llyfrgell.

Oriau agor

Oriau agor Llyfrgell Biwmares
  Bore Prynhawn
Dydd Llun Ar gau 2.30pm - 6pm
Dydd Mercher 10am - 12.30pm Ar gau
Dydd Gwener  9am - 1pm Ar gau