Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwneud ymholiad, sylw neu canmoliaeth


Os oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol gallwch lenwi'r ffurflen isod.

Os oes angen ymateb, fel rheol byddwn ni mewn cysylltiad o fewn 5 niwrnod gwaith.

Gallwn ymateb i'ch ymholiad yn ystod oriau agor y swyddfa: 8.45am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

Rydym yn ymdrechu i ymateb i'ch ymholiad neu sylw cyn gynted ag y bo modd o'ch derbyn. Fodd bynnag, efallai y bydd ymholiadau mwy cymhleth yn cymryd mwy o amser lle mae angen gwneud ymchwil bellach.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau neu sylwadau cyffredinol yn unig. Os hoffech wneud awgrym am y wefan, defnyddiwch ffurflen adborth y wefan ar waelod pob tudalen.

Cwynion a rhyddid gwybodaeth (FOI)

Mae ffordd ar wahân o wneud cwyn swyddogol neu gais rhyddid gwybodaeth.

Cwynion gwasanaethau cymdeithasol

Mae gweithdrefn gwynion ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol.