Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth


Rhaid gyflwyno ceisiadau am wybodaeth tryw'r  post i’r Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol (Adain Gyfreithiol foi@ynysmon.llyw.cymru).

Neu gellir danfon eich cais drwy ddefnyddio ein ffurflen arlinell.

Cyflwyno cais

Wrth ofyn neu gyflwyno cais am wybodaeth nodwch y manylion a ganlyn os gwelwch yn dda:-

  • eich enw a’ch cyfeiriad
  • rhif ffôn yn ystod y dydd, ebost
  • y wybodaeth neu’r dogfennau y mae arnoch eu hangen
  • os mae’r gwybodaeth yn y Cynllun Cyhoeddi dyfynnwch rif cyfeirnod y cyhoeddiad os gwelwch yn dda
  • ym mha fodd neu ddull yr hoffech gael y wybodaeth, un ai copi papur neu e-bost etc
  • os dangosir codiad yn erbyn cyhoeddiad amgaewch eich taliad, os gwelwch yn dda, gydag eich cais

Os gwneir cais, mae rhaid cael eich hysbysu:

  • os mae’r wybodaeth gan y cyngor
  • os oes ganddi (ac nid yw’n eithriedig), mae rhaid i’r wybodaeth gael ei rhoi i chi o fewn ugain niwrnod gwaith