Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn ag addysg feithrin a chyn ysgol


Ceir yma ddisgrifiad o’r gwasanaethau meithrin sydd ar gael ar gyfer eich plentyn.

Yng Nghymru, mae addysg statudol yn dechrau yn y tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn bump oed. Ers Medi 2004 mae gan bob plentyn hawl statudol i addysg feithrin, wedi ei gyllido gan yr Awdurdod Lleol, o ddechrau’r tymor yn dilyn eu 3ydd penblwydd.

Mae Cynllun Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar Cyngor Sir Ynys Môn yn sicrhau darpariaeth addysg feithrin o ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd yn 3 oed.

Mae’r addysg feithrin a gynigir yn ddi-dâl am o leiaf 2 awr y dydd. Mae’r ddarpariaeth o ddechrau’r tymor yn dilyn y 3ydd penblwydd i’r Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd yn ddi-eithriad yn y sector gwirfoddol. Mae’r ddarpariaeth o’r Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd mewn ysgolion a gynhelir mewn rhai ardaloedd ac yn y sector gwirfoddol mewn ardaloedd eraill.

Restr o wasanaethau cyn ysgol

Dalgylch Amlwch

Ebost

Amlwch Pre-School Playgroup

amlwchpreschoolplaygroup@gmail.com

Benllech Playgroup

benllechplaygroup733@gmail.com

Cylch Meithrin Amlwch

cylchmeithrinamlwch@aol.co.uk

Cylch Meithrin Cemaes

cylchmeithrincemaes@gmail.com

Cylch Meithrin Llanfechell

cylch.meithrin.llanfechell@outlook.com

Cylch Meithrin Penysarn

cylchmeithrinpenysarn@aol.co.uk

Cylch Meithrin Rhosybol

cylchrhosybol@outlook.com

Dalgylch Caergybi

Ebost

Caban Kingsland Ltd

admin@cabankingsland.com

Cylch Meithrin Cybi

cylchmeithrincybi@gmail.com

Cylch Meithrin Rhoscolyn

cylchrhoscolyn@gmail.com

Cylch Meithrin Rhosneigr

staffcylchmeithrinrhosneigr@gmail.com

Cylch Meithrin Santes Fair

newry.santesfair@gmail.com

Cylch Meithrin y Fali

cylchmeithrinyfali@gmail.com

Grŵp Chwarae Caergeiliog

cfsadmin@ycfs.cymru

Traed Bach Tywyn (Cylch Meithrin Y Tywyn)

cmytywyn@hotmail.com

Dalgylch Llangefni

Ebost

Caban Enfys, Gaerwen

cmgaerwen@aol.com

Cylch Meithrin Bodffordd

cylchmeithrinbodffordd@hotmail.com

Cylch Meithrin Corn Hir

lynnecmch@gmail.com

Cylch Meithrin Henblas

cylchhenblas@gmail.com

Cylch meithrin Stryd Y Bont

cylchmeithrinstrydybont@gmail.com

Cylch Meithrin Talwrn

cylchmeithrinstrydybont@gmail.com

Meithrinfa Siwgr Plwm, Santes Dwynwen

info@siwgrplwm.co.uk

Dalgylch Porthaethwy

Ebost

Cylch Meithrin Llandegfan

cylchmeithrinllandegfan@gmail.com

Cylch Meithrin Llanfairpwll

ysgolfeithrinllanfairpwll@gmail.com

Cylch Meithrin Parc y Bont

cylchmeithrinparcybont@gmail.com

Cylch Meithrin Pentraeth

cylchmeithrinpentraeth@gmail.com

Meithrinfa Ser Mor Beaumaris

sermorb@gmail.com

Dalgylch Bodedern

Ebost

Cylch Meithrin Bodedern

cylchmeithrinbodedern27@gmail.com

Cylch Meithrin Bryngwran

cylchbrainbachbryngwran@gmail.com

Cylch Meithrin Gwalchmai

j.evans1971@btinternet.com

Cylch Meithrin Llannerch-y-medd

cylchmeithrinllannerchymedd@gmail.com

Cylch Meithrin Rhyd Y Llan

cylchrhydyllan@gmail.com

Gofal Maelog, Pencarnisiog

gofalmaelog@gmail.com

Miri Morswyn

mirimorswyn@gmail.com

Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael i'w lawrlwytho.

Gwybodaeth bellach

Gellir cael mwy o wybodaeth yn y llyfrgell, yr ysgol, y cylch neu’r feddygfa leol neu o’r swyddfa addysg. 

Mynediad i ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd