Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhaglen Dechrau'n Deg


Flying Start logo high resolutionMae Dechrau'n Deg yn rhan o raglen blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd â phlant dan 4 oed.

Ardaloedd Dechrau'n Deg

I gymryd rhan yn y Rhaglen Dechrau’n Deg, rhaid i chi fyw mewn ardal Dechrau’n Deg.

Rhowch eich cod post i weld a oes gwasanaeth gan Dechrau'n Deg yn eich ardal.

Beth mae Dechrau'n Deg yn ei gynnig

Nod y cynllun yw darparu gwasanaeth cymorth dwys i blant 0 i 4 oed a’u teuluoedd. Canolbwynt y rhaglen yw hyrwyddo:

  • sgiliau cymdeithasol
  • emosiynol
  • gwybyddol ac iaith
  • datblygiad corfforol
  • adnabod anghenion sylweddol yn gynnar

Rydym yn gwneud hyn drwy wasanaethau cymorth ac arweiniad iechyd, cymorth a grwpiau rhieni a gofal plant rhan-amser am ddim.

Mae Dechrau’n Deg yn dîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys ymwelwyr iechyd, gweithwyr teulu, staff gofal plant, ymwelwyr iechyd, therapydd lleferydd ac iaith, athrawes blynyddoedd cynnar, cynorthwywyr iechyd a thîm o staff cefnogi ymroddedig.

Hysbysiad preifatrwydd i deuluoedd Dechrau'n Deg

Mae gennych hawl i wybod sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi. Bydd y ddolen hon yn agor tab newydd yn eich porwr.