Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhaglen Dechrau'n Deg


Flying Start logo high resolutionMae Dechrau'n Deg yn rhan o raglen blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd â phlant dan 4 oed.

Nod y cynllun yw darparu gwasanaeth cymorth dwys i blant 0 i 4 oed a’u teuluoedd. Canolbwynt y rhaglen yw hyrwyddo:

  • sgiliau cymdeithasol
  • emosiynol
  • gwybyddol ac iaith
  • datblygiad corfforol
  • adnabod anghenion sylweddol yn gynnar

Rydym yn gwneud hyn drwy wasanaethau cymorth ac arweiniad iechyd, cymorth a grwpiau rhieni a gofal plant rhan-amser am ddim.

Mae Dechrau’n Deg yn dîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys ymwelwyr iechyd, gweithwyr teulu, staff gofal plant, ymwelwyr iechyd, therapydd lleferydd ac iaith, athrawes blynyddoedd cynnar, cynorthwywyr iechyd a thîm o staff cefnogi ymroddedig.

Ardaloedd Dechrau'n Deg

I gymryd rhan yn y Rhaglen Dechrau’n Deg, rhaid i chi fyw mewn ardal Dechrau’n Deg. Cysylltwch â ni i weld os ydy’ch cod post a’ch stryd wedi cael eu rhestru.

Hysbysiad preifatrwydd i deuluoedd Dechrau'n Deg

Mae canllaw ar gael ynglŷn â sut rydym yn diogelu ac yn rhannu'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych wrth ichi gofrestru ar y rhaglen.

Gwybodaeth bellach

Mae gan Dechrau'n Deg Ynys Môn dudalen Facebook www.facebook.com/DDynysmonAngleseyFS. Rydym yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd am grwpiau a digwyddiadau ar ein tudalen Facebook.

Mae mwy o wybodaeth am Dechrau'n Deg ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na