Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Anhawster talu eich Treth Gyngor


Os ydych yn cael trafferth talu eich Treth Gyngor, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosibl.

Efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad neu eithriad i leihau eich bil Treth Gyngor.

Os ydych ar incwm isel, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth i leihau swm y Dreth Gyngor y mae'n rhaid i chi ei dalu.

Os ydych wedi cael hysbysiad atgoffa neu wŷs, cysylltwch â ni fel y gallwn edrych ar eich sefyllfa ariannol a thrafod yr opsiynau talu sydd ar gael i chi.

Mae eithriad yn golygu efallai na fydd angen i chi dalu unrhyw Dreth Gyngor o gwbl.

Darganfod mwy

Efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad ar eich bil Treth Gyngor.

Mae hyn yn golygu y gallech dalu llai.

Darganfod mwy

Dysgwch sut i gael cymorth gyda Threth Gyngor os ydych ar incwm isel.

Darganfod mwy

Bwriad y polisi yn y pen draw yw galluogi’r Cyngor i roi cymorth i’r rhai sy’n dioddef y caledi ariannol mwyaf eithafol o ran costau’r Dreth Gyngor.

Darganfod mwy