Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ein hysbysu am lifogydd yn lleol


Hoffem glywed gennych os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau llifogydd yn eich ardal.

Ffoniwch 01248 752 300 neu os oes gennych ymholiad cyffredinol neu sylw, llenwch ein ffurflen ar-lein a dewiswch Priffyrdd o'r gwymplen.

Yn ystod argyfwng y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 01248 723 062