Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Beth i wneud yn ystod neu'n dilyn llifogydd


Gellir dod o hyd i arweiniad ar beth i’w wneud yn ystod ac yn dilyn llifogydd.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.