Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cerdyn teithio


Cerdyn teithio ar gyfer pobl rhwng 16 a 21 oed

Teithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 i 21 oed ar draws Cymru.

Cerdyn teithio ar gyfer pobl hŷn ac anabl (tocyn bws)

Gall pobl dros 60 oed, pensiynwyr a rhai pobl anabl gymwys deithio am ddim ar yr holl wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru.

Gwneud cais am eich cerdyn teithio (tocyn bws)

Cardiau bws i gydymaith

Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio, efallai fod modd i chi gael cerdyn cydymaith sy'n caniatau i un person deithio gyda chi yn rhad ac am ddim am y daith gyfan. Mae ceisiadau am gardiau cydymaith newydd yn cael eu gwneud i'r Awdurdod yma, ddim Trafnidiaeth Cymru.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â'r cyfeiriad canlynol: Adain Drafnidiaeth, Gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, LL77 7TW neu ffoniwch 01248 752 456.

Tocynnau crwydro bws a thrên

Mae’r tocynnau hyn yn amodol ar newidiadau ar fyr rybudd.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na