Cyngor Sir Ynys Môn

Tacsis


Amlwch

Queens Cabs – 01407 832 244 / 0741 054 6748

Annie’s Cabs - 0788 407 5363

Tacsi Amlwch - 01407 830 000

Grens Mini Bus -   01407 831 565 / 0797 034 9535

Biwmares

A2B - 0792 800 6050

Beaumaris Cars - 0798 943 1935

Bodedern

BWJ Taxis – 01407 741 377 / 0751 821 1188

Benji’s Taxis and Minibus – 01407 741 419 / 0788 090 5806

Caergybi

AAA Taxis – 01407 761 000 / 01407 760 202 / 01407 741 741

Andy’s Minibus – 07976 297 140

AK Taxis - 01407 760090 / 07471198419

Holyhead Taxis - 01407 762 020 / 01407 764 046

Gwalchmai

Marks Taxis – 01407 721 222 / 0785 528 9034

Llanbedergoch

Jane’s Taxis - 0771 759 4792 / 0783 312 7560

Llanfairpwll

Ceir PG Cars – 01248 716 503 / 0771 725 6901

Llangefni

Vaughans Taxis – 01248 750 545 / 0754 075 0545

Joe’s Cabs – 01248 722 328 / 0776 227 2533

Rhestr o gerbydau sy’n hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn ac sydd wedi eu dynodi i ddibenion adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010
 Gweithredwr  Cerbyd hacni / cerbyd hurio preifat  Gwneuthuriad a model y cerbyd  Maint y gadair olwyn y mae lle ar ei chyfer

Ceir PG Cars Llanfairpwll

01248 716 503

Cerbyd hacni   Cadair olwyn o faint penodol (‘reference’) a chadeiriau olwyn mwy

Premier Cars

01248 362 362

Cerbyd hacni Ford Allied Procab