Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Amserlenni bws


I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am fysus gweler gwefan Traveline Cymru.

Gallwch ffonio nhw hefyd ar 0800 464 00 00.

Gallwch hefyd lawrlwytho app Traveline Cymru oddi wrth y iPhone App Store neu Google Play ar gyfer Android.

Darperir y gwasanaethau a ddangosir ar y wefan hon gan wahanol gwmnïau.

Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am unrhyw golled, ddifrod neu anhwylustod a achosir gan unrhyw anghywirdeb.