Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Rhannu'ch taith


Beth yw Rhannu Car?

Rhannu car yw pan fydd dau neu fwy o bobl yn rhannu car ac yn teithio gyda’i gilydd. Mae hyn yn galluogi pobl i elwa o gyfleuster y car, gan leihau’r problemau sy’n gysylltiedig â thagfeydd a llygredd.

Pryd allwch chi rannu car?

Gallwch rannu car ar gyfer unrhyw daith - teithio i’r gwaith, gwneud y siopa wythnosol, mynd â’r plant i’r ysgol, mynd i wylio’r gêm ar y penwythnos, teithio i gwyl, digwyddiad neu sioe, mynd i’r brifysgol.

Beth yw manteision Rhannu Car?

  • Arbed arian - gall teithio gydag eraill ostwng eich costau teithio hyd at £1000 y flwyddyn.
  • Lleihau nifer y ceir ar y ffordd - gan olygu bod llai o dagfeydd, llai o lygredd a llai o broblemau parcio.
  • Darparu ateb go iawn i’r problemau cludiant mewn ardaloedd gwledig.
  • Mae’n rhoi mwy o ddewis i weithwyr a chyflogwyr o ran teithio.
  • Lleihau’r angen am gar preifat.