Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gorchmynion cyfreithiol ar gyfer priffyrdd


Ar y dudalen hon byddwn yn cyhoeddi rhybuddion yn ymwneud a gorchmynion cyfreithiol a wnaed gan yr Adan Briffyrdd, hefyd copïau o’r gorchmynion perthnasol.

Er enghraifft, gorchmynion rheoli traffig, gorchmynion llwybrau cyhoeddus, gorchmynion diwygio’r map swyddogol.

Hygyrchedd

Rydym yn ymwybodol nad yw'r gorchmynion cyfreithiol ar gyfer priffyrdd yn hygyrch ac ni ellir eu gwneud yn gwbl hygyrch ar hyn o bryd.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch ar y mater hwn, cysylltwch â'r adran gyfreithiol drwy ddefnyddio ffurflen ymholiadau cyffredinol y cyngor.

Newid terfyn cyflymder i 20mya

Bydd y terfyn cyflymder rhagosodedig mewn ardaloedd adeiledig yn newid i 20mya ar 17 Medi 2023.

Mae’r newid hwn wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gydymffurfio.

Rydym wedi cyhoeddi gorchmynion rheoleiddio traffig sy'n rhestru'r eithriadau y mae'r cyngor yn eu cynnig o dan y pennawd 'Gorchmynion rheoli traffig' ar y dudalen hon.

Pentraeth a Marianglas

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (Pentraeth a Marianglas) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 2.21MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 104KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 151KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 8.80MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

B5109 Pont-y-Brenin, Llangoed

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (B5109 Pont-y-Brenin, Llangoed) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 648KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 98KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 128KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 2.77MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

A4080 Brynsiencyn a A5 Gaerwen

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A4080 Brynsiencyn a A5 Gaerwen) (Terfyn Cyflymder 30mya a Dileu Cyfyngiadau) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 2.80MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 95KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 151KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 8.46MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

A5025 Cemaes

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5025 Cemaes) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 928KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 100KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 112KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 5.82MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

A5 Penrhos, Caergybi

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (A5 Penrhos, Caergybi) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 490KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 95KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 118KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 2.57MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfen ychwanegol:

A5 Gwalchmai

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5 Gwalchmai) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 887KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 92KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 125KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 2.73MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

Ffordd Gyswllt Llangefni

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Gyswllt Llangefni) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 599KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 93KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 123KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 666KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfen ychwanegol:

A5 Caergeiliog a B4545 - Pontrhydybont

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5 Caergeiliog a B4545 - Pontrhydybont) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 1.73MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 99KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 143KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 6.04MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

Llanfairpwllgwyngyll a Porthaethwy

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llanfairpwllgwyngyll a Porthaethwy) (Terfyn Cyflymder 30mya a 40mya) 202

10 Mai 2023

Gorchymyn drafft: Gorchymyn (PDF | 139KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Rhybudd o fwriad: Rhybudd (PDF | 99KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 152KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 2.62MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd

Dogfennau ychwanegol:

Pob gorchymyn cyfreithiol eraill

Rhestrir yr holl orchmynion cyfreithiol yma, gan gynnwys yr eithriadau 20mya arfaethedig.

Lôn Groes, Gaerwen

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Lôn Groes, Gaerwen) (Cyfyngiau Pwysau 7.5 Tunnell) 202X
13 Mawrth 2024

Ffordd Longford, Caergybi

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Longford, Caergybi) (Traffig Unffordd) 202X
24 Ionawr 2024

Amryw leoliadau Bae Trearddur

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Leoliadau Bae Trearddur) (Cyfyngiadau Aros a Dim Cyfyngiad ar Barcio) 2023
13 Rhagfyr 2023

B5108 Benllech

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Sir Ynys Môn (B5108 Benllech) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 2023
8 Tachwedd 2023

Ffordd Cambria, Porthaethwy

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Cambria, Porthaethwy) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 2023
25 Hydref 2023

Amryw Leoliadau Bryngwran a Rhostrehwfa

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Leoliadau Bryngwran a Rhostrehwfa) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 2023
11 Hydref 2023

Amryw Leoliadau Biwmares

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Gorchymyn Rheoleiddio Traffig) (Amryw Leoliadau Biwmares) 2023
6 Medi 2023

Amryw Leoliadau Bae Trearddur

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn / Isle of Anglesey County Council (Amryw Leoliadau Bae Trearddur) (Cyfyngiadau Parcio a Safle Parcio Personnau Anabl 2023
9 Awst 2023

Amryw Ffyrdd Bro Aberffraw

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Bro Aberffraw) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Crigyll

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council (Amryw Ffyrdd Ward Crigyll) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Lligwy

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Ward Lligwy) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023
Gorchymyn: Gorchymyn (PDF | 2.04MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Rhybudd: Rhybudd (PDF | 180KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 210KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 1.25MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Dogfennau ychwanegol:

Amryw Ffyrdd Ward Aethwy

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Ward Aethwy) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Twrcelyn

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council (Amryw Ffyrdd Ward Twrcelyn) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Wardiau Canolbarth Môn a Cefni

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Wardiau Canolbarth Môn a Cefni) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023
Gorchymyn: Gorchymyn (PDF | 1.11MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Rhybudd: Rhybudd (PDF | 168KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Datganiad rhesymau: Datganiad (PDF | 186KB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Map o'r gorchymyn: Planiau (PDF | 1.19MB) - Dolen yn agor mewn tab newydd
Dogfennau ychwanegol:

Amryw Ffyrdd Wardiau Tref Cybi ac Ynys Gybi

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council (Amryw Ffyrdd Wardiau Tref Cybi ac Ynys Gybi) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Llannerchymedd, Llanddeusant, Carreglefn, Tregele, Rhydwyn a Llanfechell

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council (Llannerchymedd, Llanddeusant, Carreglefn, Tregele, Rhydwyn a Llanfechell) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Bodowyr

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Ward Bodowyr) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Seiriol

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Ward Seiriol) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Ffyrdd Ward Bro’r Llynnoedd

orchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Ffyrdd Ward Bro’r Llynnoedd) (Terfyn Cyflymder 20mya) 202-
19 Gorffennaf 2023

Amryw Leoliadau Biwmares)

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Gorchymyn Rheoleiddio Traffig) (Amryw Leoliadau Biwmares) 202X
5 Gorffennaf 2023

Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 2023
14 Mehefin 2023

Amryw Leoliadau Benllech

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Amryw Leoliadau Benllech) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 202X
31 Mai 2023

Pentraeth a Marianglas

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (Pentraeth a Marianglas) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

A4080 Brynsiencyn a A5 Gaerwen

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A4080 Brynsiencyn a A5 Gaerwen) (Terfyn Cyflymder 30mya a Dileu Cyfyngiadau) 202-“
10 Mai 2023

Ffordd Gyswllt Llangefni

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Gyswllt Llangefni) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

Llanfairpwllgwyngyll a Porthaethwy

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llanfairpwllgwyngyll a Porthaethwy) (Terfyn Cyflymder 30mya a 40mya) 202-
10 Mai 2023

A5 Caergeiliog a B4545 - Pontrhydybont

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5 Caergeiliog a B4545 - Pontrhydybont) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

A5025 Cemaes

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5025 Cemaes) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

A5 Penrhos, Caergybi

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (A5 Penrhos, Caergybi) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

A5 Gwalchmai

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Mon (A5 Gwalchmai) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

B5109 Pont-y-Brenin, Llangoed

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (B5109 Pont-y-Brenin, Llangoed) (Terfyn Cyflymder 30mya) 202-
10 Mai 2023

Ffordd Ddienw o’r A4080 tuag at Tal y Foel, Dwyran

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Sir Ynys Môn (Ffordd Ddienw o’r A4080 tuag at Tal y Foel, Dwyran) (Dim Aros ar Unrhyw Adeg) 2023
26 Ebrill 2023

Llwybr Troed Rhif 12 yng Nghymuned Rhoscolyn

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 12 yng Nghymuned Rhoscolyn) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2024
13 Mawrth 2024

Cymuned Llanddona

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 51 yng Ngymuned Llanddona) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023.
6 Rhagfyr 2023

Llwybr Troed Rhif 4 yng Nghymuned Llanfair Mathafarn Eithaf)

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey County Council (Llwybr Troed Rhif 4 yng Nghymuned Llanfair Mathafarn Eithaf) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
25 Hydref 2023

Llwybr Troed Rhif 25 yng Nghymuned Llanfihangel Esceifiog

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 25 yng Nghymuned Llanfihangel Esceifiog) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
25 Hydref 2023

Llwybr Troed Rhif 51 yng Ngymuned Llanddona

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 51 yng Ngymuned Llanddona) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
4 Hydref 2023

Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 4 yng Nghymuned Llanfair Mathafarn Eithaf) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
6 Medi 2023

Cymuned Llanfair yn Neubwll

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 1 yng Nghymuned Llanfair yn Neubwll) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
30 Awst 2023

Cymuned Pentraeth

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 1A yng Nghymuned Pentraeth) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
23 Awst 2023

Cymuned Llanfihangel Esceifiog

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 25 yng Nghymuned Llanfihangel Esceifiog) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
9 Awst 2023

Cymuned Llanfair yn Neubwll

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 1 yng Nghymuned Llanfair yn Neubwll) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
5 Gorffennaf 2023

Cymuned Pentraeth

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 1A yng Nghymuned Pentraeth) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
5 Gorffennaf 2023

Cymuned Llanfairpwll

Llwybr rhif 3
7 Mehefin 2023

Llwybr Troed Rhif 9 yng Nghymuned Trearddur a Llwybr Troed Rhif 32 yng Nghymuned Caergybi) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023

Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 9 yng Nghymuned Trearddur a Llwybr Troed Rhif 32 yng Nghymuned Caergybi) Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2023
24 Mai 2023

Ychwanegu Llwybr Troed Rhif 26, Traeth Coch, Cymuned Pentraeth

Gorchymyn Diwygio Cyngor Sir Ynys Môn (Ychwanegu Llwybr Troed Rhif 26, Traeth Coch, Cymuned Pentraeth) 2024
20 Mawrth 2024

Cylch y Garn

Gorchymyn Diwygio Cyngor Sir Ynys Môn (Llwybr Troed Rhif 83, Cylch y Garn) 2020
8 Tachwedd 2023

Traeth Bychan, Cymuned Llaneugrad

Gorchymyn Diwygio Cyngor Sir Ynys Môn (Ychwanegu Llwybr Troed yn Nhraeth Bychan, Cymuned Llaneugrad) 2022
8 Tachwedd 2023