Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Terfynau cyflymder 20mya


Bydd y terfyn cyflymder diofyn mewn ardaloedd adeiledig yn newid ar 17 Medi 2023. 

Mae’r newid hwn wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru a rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gymell.

Dysgwch fwy am y terfynau cyflymder 20mya ar wefan Llywodraeth Cymru