Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllunio digwyddiadau


Meddwl am drefnu digwyddiad? Cysylltwch â ni ar gyfer ein pecynnau digwyddiadau. Gallwch lawrlwytho ffurflen i’ch helpu i drefnu digwyddiad llwyddiannus a diogel isod.

Mae’r pecynnau yn cynnwys:

  • hysbysiad digwyddiad
  • cynllun rheoli traffig ar gyfer gorymdeithiau
  • cynllun rheoli parcio
  • datganiad dull
  • gweithdrefnau diogelwch safle
  • cyflawni amcanion trwyddedu
  • asesiad risg
  • rheoli gwastraff yn ystod digwyddiadau
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.