Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd


Lluniwyd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol (CTLl) hwn ar y cyd rhwng chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, sef Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.