Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adrodd am broblem gyda ffyrdd neu balmentydd


Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd:

  • cerbydau wedi'u gadael
  • cerbydau niwsans
  • tyllau yn y ffordd
  • tipio anghyfreithlon
  • goleuadau stryd diffygiol
  • coelcerthi niwsans
  • priffyrdd, strydoedd a palmentydd

Os ydych yn rhoi gwybod am argyfwng y tu allan i'n horiau gwaith (ein horiau gwaith yw 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener), ffoniwch ein llinell ffôn argyfwng: 01248 723 062.