Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth llyfrau galw a chasglu


Mae'r cyngor yn cynnig gwasanaeth llyfrau 'galw a chasglu' o’i llyfrgelloedd i gyd. 

Archebwch ar-lein

Gwasanaeth galw a chasglu: ffurflen ar-lein

Archebwch dros y ffôn

 • Ffoniwch:
  • Llyfrgell Caergybi  (01407) 762 917
  • Llyfrgell Llangefni (01248) 752 095
  • Llyfrgell Amlwch (01407) 830 145
  • Llyfrgell Benllech (01248) 852 348
  • Llyfrgell Porthaethwy (01248) 712 706
  • Llyfrgell Biwmares (01248) 810 659
  • Llyfrgell Rhosneigr (01407) 811 293
 • Dywedwch wrth y staff pa fath o lyfrau yr hoffech eu cael.
 • Bydd staff wedyn yn dewis detholiad o lyfrau ar eich cyfer.
 • Bydd dyddiad ac amser i chi gasglu’r llyfrau yn cael ei drefnu a gallwch gasglu’r llyfrau o fynedfa’r llyfrgell.

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref hefyd yn danfon llyfrau i gwsmeriaid oedd yn derbyn ymweliad misol. Byddwn yn cysylltu gyda’r cwsmeriaid hyn i drefnu i ddosbarthu. 

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau ac e-lyfrau sain a chylchgronnau o’n gwefan

Chwilio am fy llyrfgell leol