Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gwasanaeth llyfrau galw a chasglu


Mae Cyngor Ynys Môn yn cynnig gwasanaeth llyfrau “Galw a Chasglu” o’i llyfrgelloedd i gyd. 

Mae staff y llyfrgell yn gweithio i sicrhau bod stoc ar gael i drigolion yn y modd mwyaf diogel posibl.

Gallwch ffonio’ch Llyfrgell leol i archebu llyfrau a’u casglu.

Fel arall, gallwch archebu ar-lein:

Gwasanaeth galw a chasglu: ffurflen ar-lein

Gwasanaeth Galw a Chasglu 

  • ffoniwch Llyfrgell Caergybi  (01407) 762917, Llyfrgell Llangefni (01248) 752095, Llyfrgell Amlwch (01407) 830145, Llyfrgell Benllech (01248) 852348, Llyfrgell Porthaethwy (01248) 712706, Llyfrgell Biwmares (01248) 810659 neu Llyfrgell Rhosneigr (01407) 811293 a dywedwch wrth y staff pa fath o lyfrau yr hoffech eu cael
  • bydd staff wedyn yn dewis detholiad o lyfrau ar eich cyfer
  • bydd dyddiad ac amser i chi gasglu’r llyfrau yn cael ei drefnu a gallwch gasglu’r llyfrau o fynedfa’r llyfrgell 

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref hefyd yn danfon llyfrau i gwsmeriaid oedd yn derbyn ymweliad misol. Byddwn yn cysylltu gyda’r cwsmeriaid hyn i drefnu i ddosbarthu. 

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau ac e-lyfrau sain a chylchgronnau o’n gwefan

Chwilio am fy llyrfgell leol