Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Llyfrgell Porthaethwy


Menai Bridge Library

Mae’r Cyngor yn darparu gwasanaeth llyfrau 'Galw a Chasglu” yn ei holl lyfrgelloedd, yn ogystal â bod yn agored i bori a dewis llyfrau.

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim. 

Darganfyddwch fwy am ymuno â'r llyfrgell.

Oriau agor

Oriau agor Llyfrgell Porthaethwy
Dydd Mawrth  1pm - 6pm
Dydd Mercher  9.30am - 12.30pm
Dydd Iau  1pm - 6pm
Dydd Gwener  1pm - 5pm
Dydd Sadwrn  9.30am - 12.30pm