Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Ynys Gybi


Cyfeiriad: Canolfan Hamdden Caergybi, Ffordd Kingsland, Caergybi. LL65 2YE

Enw: Rheolwr ar ddyletswydd

Ffôn: 01407 764 111

E-bost: monactif@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://monactifonline.anglesey.gov.uk/bookings/

Facebook: https://www.facebook.com/MonActif/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un. Gall aelodau fwcio am bris gostyngedig.

Oriau agor:

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener: 6:15am – 9:30pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 9am – 4pm

Cyfleusterau

 • Prif neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Ystafell gyfarfod (yn dal 10 o bobl)
 • Wifi
 • Teledu
 • Flipchart
 • Bwrdd gwyn
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Toiledau (6, gan gynnwys 2 anabl)
 • Cyfleusterau newid plant
 • Cyfleusterau newid oedolion
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Maes parcio (50 lle, 3 anabl)
 • Safle bws agosaf: Ar y safle

Gweithgareddau

 • Dosbarthiadau ffitrwydd
 • Nofio
 • Cynllun cenedlaethol atgyfeirio ymarfer corff (NERS)
 • Dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein

Cyfeiriad: Canolfan Gymunedol Millbank, Ffordd Bryn Gwyn, Caergybi, Ynys Mon. LL65 1ST

Enw: Stephanie Pritchard / James Morgan

Ffôn: 01407 762 004

Facebook: https://www.facebook.com/millbankholyhead

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30yb – 4.15yh

Dydd Gwener: 8.3yb – 3.30yh

Penwythnosau: Bwcio yn unig

Wedi cau ar Ŵyl y Banc

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (2 ystafell, yn dal 35 o bobl yr un)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Toiledau (3 anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant

Hygyrchedd

 • Mynediad ar ramp i’r adeilad. Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gweithgareddau a gynigir

 • Dyddiau Llun: 7yh - 9yh Bingo i’r Hened, gydag ystafell dawel ar gael gyda theledu, cerddoriaeth a gemau bwrdd i’r rheiny sydd ddim yn dymuno cymryd rhan yn y Bingo
 • Dyddiau Mawrth: 12yh – 3yh Grŵp Knit & Natter Caergybi
 • Dyddiau Mawrth: 2yh – 4yh Sesiwn Galw-Heibio Digidol. Cefnogaeth a mynediad i fynd ar-lein a defnyddio dyfeisiadau digidol, addas i bob oed
 • Dyddiau Mercher: 9yb – 11yb Grŵp Rhiant a Babi
 • Dyddiau Gwener: 10yb - 12yh Hwb Lles, gyda gweithgareddau i wella lles ac iechyd meddwl
 • Gofod Croeso Cynnes ar gael Dydd Llun i Ddydd Gwener, diodydd poeth a bwyd ar gael am ddim trwy gydol y dydd
 • Posib bwcio partïon Penblwydd ar benwythnosau, uchafswm o 4 awr

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Bae Trearddur, Lôn Sant Ffraid, Bae Trearddur, Ynys Môn. LL65 2YR

Enw: Paul a Jane Moffett

Ffôn: 01407 459 800

E-bost: pandjmoff62@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn amrywio yn ddibynnol ar y gweithgaredd, ond ar gael i’w logi trwy’r flwyddyn

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 160 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal rhwng 10-12)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Toiledau (4, gan gynnwys 1 anabl)
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn
 • System PA
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Pwynt Pŵer Car Trydan
 • Cae Pêl Droed Fach
 • Ardal i Gŵn Redeg

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (28 o lefydd, gan gynnwys 2 anabl)
 • Safle Bws Agosaf: 250 medr i ffwrdd
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Archaeoleg
 • Dosbarthiadau Ioga
 • Guides
 • Eisteddfod
 • Cylch Ti a Fi
 • Cylch Meithrin 

Cyfeiriad: Canolfan Ucheldre, 1 Mill Bank, Caergybi, Ynys Môn. LL65 1TE.

Enw: Swyddfa Docynnau Ucheldre

Ffôn: 01407 763 361

E-bost: box@ucheldre.org

Gwefan: www.ucheldre.org

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un. Yn gallu darparu ar gyfer Cerddoriaeth, Perfformiadau, Codi Arian, Cyfarfodydd, Grwpiau, Clybiau, Dosbarthiadau a Gweithdai. Hefyd, digwyddiadau fel priodasau, penblwyddi a the cynhebrwng.

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn: 10yb – 5yh

Dydd Sul: 2yh – 5yh

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 150 o bobl yn eistedd, 400 yn sefyll) Hefyd gyda sgrin Sinema lawn a’n medru cael ei osod fel Theatr ar gyfer perfformiadau.
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal 15 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (Anabl, Dynion a Merched)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Allanol sy’n cynnwys gardd furiog, gardd gymunedol, gardd addurnol, a gardd gerfluniau gyda seddi
 • Amchwaraefa (Amphitheatre) sy’n dal 120 o bobl
 • Gofod Llwyfan
 • Caffi a Bar

Hygyrchedd

 • Maes Parcio gyda 30 lle, a Maes Parcio gorlifo
 • Safle Bws Agosaf: Summer Hill, Caergybi
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw
 • Yr adeilad yn gwbl hygyrch i unigolion anabl, tu fewn a thu allan. Mynediad anabl i’r adeilad o’r Safle Parcio a’r Brif Fynedfa. Staff ar gael i helpu.

Gweithgareddau a gynigir

 • Perfformiadau theatr gan grwpiau theatr sy’n ymweld
 • Cerddoriaeth (Cyngherddau, Datganiadau, Bandiau a Gigs)
 • Grŵp Theatr Fewnol
 • Darllediadau Byw (Drama, Sioe Gerdd, Ballet/Dawns, Darllediadau Arbennig)
 • Dosbarthiadau Theatr i Blant, Clwb Celf a Gweithdai
 • Grŵp Gweithgaredd Rhiant a Babi
 • Grŵp Theatr i Oedolion, Celf, Crefft, Canu, Ysgrifennu, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Gweithdai, a Chlwb Garddio
 • Clwb Dysgwyr Cymraeg
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol