Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Tref Cybi


Cyfeiriad: Ffordd Tudur, Caergybi. LL65 2DH

Enw: Veronica Huband neu Eifiona Edwards

Ffôn: 01407 763559

E-bost: gcc.2@hotmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Swyddfa: Rhwng 9yb a 5yp Dydd Llun i Ddydd Gwener

Llogi: Rhwng 9yb a 9yh Dydd Llun i Ddydd Sul

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal rhwng 50 a 80)
 • 2 Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal hyd at 20 yr un)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Toiledau (1 Dynion, 1 Merched, 1 Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (10 lle ac 1 lle anabl)
 • Safle Bws Agosaf: Tu allan i Canolfan Cymunedol Gwelfor
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn
 • System Anwytho Dolen Clyw
 • Darpariaeth Cludiant Cymunedol ar gael i bobl lleol

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Cinio
 • Clwb i’r Henoed
 • Sied Dynion
 • Dosbarthiadau Dawns Paris-Cherise
 • Gweithgareddau Dementia Mirli Môn
 • Dosbarthiadau IT
 • Bingo Heulwen
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd Môn Actif
 • Rainbows a Brownies
 • Majorettes
 • Cymunedau ar Waith
 • Clwb Cyfeillgarwch
 • Clwb Crefftau
 • Clwb Dawnsio Llinell
 • Clwb y Porth
 • Tai Chi ar gyfer pobl dros 75 gan Re-engage

Cyfeiriad: Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Môn. LL65 1HH

Enw: Kirsty Baker

Ffôn: 01248 752407

E-bost: neuaddyfarchnad@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Busnes/Adfywio/Neuadd-y-Farchnad-Caergybi.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/PTYnysCybi/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun: 9.30yb – 6yh

Dydd Mawrth: 9.30yb – 6yh

Dydd Mercher: 9.30yb – 1yh

Dydd Iau: 9.30yb – 6yh

Dydd Gwener: 9.30yb – 6yh

Dydd Sadwrn: 9.30 – 12.30yh

Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau sydd ar gael

 • 2 Ystafell Gyfarfod/Gweithgaredd (Ystafell Edwards, Theatr – yn dal 42, Ystafell Thomas, Theatr – yn dal 50)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Cegin
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Toiledau (4 Toiled, 2 Anabl, 1 Toiled ‘Changing Places’)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Cyfleusterau Newid Oedolion

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: 20 Medr o’r Brif Fynedfa
 • Mynediad ramp i’r Brif Fynedfa. Mynediad ramp i’r Fynedfa Tu Allan i Oriau yn y cefn. Mynediad ramp o fewn yr adeilad. Lifft ar gael i bob llawr yn fewnol.

Gweithgareddau a gynigir

 • Gwasanaeth Llyfrgell (Cyfleusterau TGCh ar gyfer defnydd y cyhoedd wedi’i leoli o fewn y llyfrgell)
 • Ystafell Hanes Lleol
 • Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i’w logi
 • Cynhelir gweithgareddau ar gyfer pob oedran o’r gymuned drwy gydol y flwyddyn ac yn cael eu hysbysebu ar y safle ac ar y cyfryngau cymdeithasol.
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol