Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Talybolion


Cyfeiriad: Siop Mechell, Yr Hen Bost, Llanfechell, Ynys Môn. LL68 0RT

Enw: Philippa Sage neu Jackie O'Rourke

Ffôn: TBC

E-bost: TBC

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

10yb – 3yh Dydd Mercher i Ddydd Sadwrn

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (y caffi)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd
 • Wi-Fi Gyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Oergell
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (1)
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Mynediad drwy ramp i’r mynedfa i gadeiriau olwyn
 • Safle bws agosaf: Tu allan i’r adeilad

Gweithgareddau a gynigir

 • Caffi: Cinio, Byrbrydau, Coffi a.y.b. a gardd estynedig gyda byrddau
 • Cyfleusterau chwarae plant (yn fewnol ac allanol)
 • Partïon
 • Digwyddiadau Cymunedol
 • Grwpiau Gweithgaredd gan gynnwys Clwb Llyfrau, Dysgwyr Cymraeg, Gwnio a Ukelele.

Cyfeiriad: Eglwys St Mary, Y Sgwâr, Llannerchymedd, Ynys Môn. LL71 7AE

Enw: Rev Jenny Clarke

Ffôn: 07901 862010

E-bost: rev.jen@outlook.com

Pwy sy’n cael bwcio: N/A

Oriau Agor

Agor ar gyfer addoliad Dydd Sul, priodasau, cynebryngau etc.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (prif gorff yr Eglwys, yn dal 50/60 o bobl)

Hygyrchedd

 • Yn rhannol hygyrch i gadeiriau olwyn, dim rampiau
 • Safle Bws Agosaf: Y Sgwâr, Llannerchymedd

Cyfeiriad: Canolfan Llanfairynghornwy, Llanfairynghornwy, Ynys Môn. LL65 4LW

Enw: Mrs Nia S Jones a Mrs Gwenfron Evans

Ffôn: Nia: 07596518091 Gwenfron: 07788642479

E-bost: niashan@btinternet.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/735196716595826

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn, ar gael pob diwrnod.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50-80 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal 20-25 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (2 toiled, nid ydynt yn rhai anabl ond mae ffrâm ar gael)
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Diffibriliwr
 • Maes Chwarae plant ger y Neuadd

Hygyrchedd

 • Mae’n bosib parcio yn y cae gerllaw, lle i 30 o geir. 10 lle hefyd ar gael o gwmpas y neuadd. Dim llefydd anabl penodol, ond mae’n bosib mynd a char i fyny i’r brif fynedfa.
 • Safle Bws Agosaf: Ger yr Efail
 • Mynediad drwy ramp ar gael a mynediad i gadeiriau olwyn drwy gydol yr adeilad

Gweithgareddau a gynigir

 • Ioga
 • Reiki
 • Partïon Plant
 • Te Cynhebrwng
 • Gorsaf Bleidleisio
 • Cyngor Cymuned
 • Nosweithiau Adloniant
 • Boreau Coffi
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol