Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Parc a'r Mynydd


Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi, Ynys Môn. LL65 1LD

Enw: Mrs Janet Ellis

Ffôn: 01407 762684

E-bost: llaingochch1@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/llaingochhall/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Pob Dydd.

Gofodau Croeso Cynnes: Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener (10yb – 2yh)

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 90 o bobl yn eistedd)
 • Anecs (sy’n dal 50 o bobl yn eistedd) Ystafell Gyfarfod (yn dal 10 o bobl yn eistedd)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Flipchart
 • Seinydd
 • Toiledau (2 Merched, 2 Dynion, a thoiled anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (lle i 4 gar)
 • Safle Bws Agosaf: O fewn pellter cerdded dros y ffordd
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Gofodau Croeso Cynnes
 • Eglwys Ysbrydol
 • Actif am Fywyd
 • Grwpiau Rhiant a Babi
 • Ioga
 • Clwb Ieuenctid
 • 3 Grŵp Bowlio Dan Do
 • Clwb yr Henoed
 • Digwyddiadau Cymdeithasol

Cyfeiriad: Neuadd y Dref Caergybi, Newry Street, Caergybi, Ynys Môn. LL65 1HN

Enw: Derbynfa

Ffôn: 01407 764608

E-bost: reception@holyheadcouncil.co.uk

Gwefan: www.holyheadtowncouncil.com

Facebook: https://www.facebook.com/people/Holyhead-Town-Council-Cyngor-Tref-Caergybi/100067165223737/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

9yb – 4yh

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 150 o bobl yn sefyll, 100 yn eistedd)
 • 2 Ystafell Gyfarfod (yn dall 6 o bobl bob un)
 • Cegin
 • Oergell
 • Toiledau (2 Merched, 2 Dynion, 1 Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Taith 5 munud ar droed, dros ffordd i’r Llyfrgell newydd
 • Mynediad drwy ramp ar gael. Popeth ar un lefel gyda’r Brif Neuadd, posib defnyddio’r lifft ar gyfer mynd i’r ystafelloedd cyfarfod ar y llawr cyntaf.

Gweithgareddau a gynigir

 • Mae’r holl weithgareddau’n cael eu redeg gan sefydliadau allanol, nid gan Cyngor Tref Caergybi
 • Ar gael i’w logi ar gyfer priodasau
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol