Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Lligwy


Cyfeiriad: Neuadd Eglwys St Andrew, Ffordd Bangor, Benllech, Ynys Môn. LL74 8TF

Enw: Richard Wood

Ffôn: 07572 776225

E-bost: benllech@brotysilio.church

Gwefan: www.brotysilio.church

Facebook: https://www.facebook.com/standrewbenllech/

Pwy sy’n cael bwcio: Caiff unrhyw un sy’n dymuno bwcio’r neuadd cael eu hystyried.

Oriau Agor

N/A

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal oddeutu 60 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (1, anabl(

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Y Ganolfan Iechyd
 • Mynediad gwastad i’r brif ystafell, cegin a thoiled

Gweithgareddau a gynigir

 • Merched y Wawr
 • Rainbows
 • Grŵp Knit & Natter

Cyfeiriad: Eglwys St Gallo, Llangallo, Moelfre, Ynys Môn. LL72 8NE

Enw: Parch Jenny Clarke (Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Eleth)

Ffôn: 07901 862010

E-bost: Rev.jen@outlook.com

Oriau Agor

Gwasanaethau Sul. Priodasau, Bedydd a Chynebryngau.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (mae prif gorff yr eglwys yn dal 40 o bobl)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (8 lle)
 • Mynediad i gadeiriau olwyn o’r maes parcio heibio’r hen fynwent i fynedfa’r Eglwys
 • Safle bws agosaf: Ar y brif ffordd rhwng Amlwch a Moelfre

Gweithgareddau a gynigir

 • Defnyddir yr Eglwys fel man addoli’n unig

Cyfeiriad: Eglwys St Michael, Penrhoslligwy, Moelfre, Ynys Môn. LL72 8HJ

Enw: Parch Jenny Clarke (Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Eleth)

Ffôn: 07901 862010

E-bost: Rev.jen@outlook.com

Oriau Agor

Gwasanaethau Sul. Priodasau, Bedydd a Chynebryngau.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (mae prif gorff yr eglwys yn dal 30-40 o bobl)
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Dim maes parcio
 • Safle bws agosaf: Brynrefail, Dulas – ar y brif ffordd
 • Mynediad i’r eglwys trwy gae, a wedyn iard yr eglwys. Hygyrch i gadeiriau olwyn, ond gyda thrafferth trwy’r cae. Mae yno gam bach i mewn trwy’r mynedfa i’r eglwys.

Gweithgareddau a gynigir

 • Defnyddir yr Eglwys fel man addoli’n unig

Cyfeiriad: Hen Ysgol Marianglas, Marianglas, Ynys Môn. LL73 8PE

Enw: Mrs Olwen Thomas

Ffôn: 01248 851 251

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 100 o bobl)
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Toiledau (3, un anabl)
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan
 • Storfa

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: 100 llath i ffwrdd
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, oni bai am y gofod llwyfan

Gweithgareddau a gynigir

 • Eisteddfod Marianglas
 • Dawnsio
 • Trefnu Blodau
 • Gwersi Ukelele
 • Corau
 • Partïon Plant
 • Gwnïo
 • Nosweithiau Goffi

Cyfeiriad: Neuadd Gymuned a Chyn-Filwyr Benllech, Ffordd Llangefni, Benllech, Ynys Môn. LL74 8SN

Enw: Ysgrifennydd

E-bost: benllechcommunitybooking@gmail.com

Gwefan: https://benllechcommunity.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064391691600

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor: Ar agor yn ôl y galw

Cyfleusterau ar Gael:

 • Prif Neuadd (yn dal 120 ar ffurf awditoriwm)
 • Ystafell Gyfarfod Bwyllgor (yn eistedd hyd at 20 o bobl)
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Toiledau (Merched, Dynion ac Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd:

 • Mynediad drwy ramp, cwbl hygyrch I ddefnyddwyr cadair olwyn
 • Safle Bws Agosaf: Y Sgwâr, Benllech

Gweithgareddau a gynigir

 • Grŵp Rhiant a Babi
 • Cadw’n Heini/ Dawnsio/ Cadw’n Heini AgeWell
 • Grŵp Dros 50 / Tai Chi / Bowlio Dan Do
 • Ioga
 • Brownies
 • Grŵp Sioe Gerdd
 • Grŵp ‘Bobbin Lace’
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol