Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Cefni


Cyfeiriad: Neuadd Y Dref, Llangefni, Sgwâr Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7LR

Enw: Ann Parry

Ffôn: 01248 725700

E-bost: ann@mentermon.com

Gwefan: www.mentermon.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9yb – 5yh

Dydd Gwener: 9yb – 4.30yh

Mae’n bosib bwcio’r neuadd tu allan i oriau agor arferol hefyd.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 180 o bobl yn sefyll, 150 yn eistedd ar ffurf theatr, a 70 yn eistedd i fwyta)
 • 1 Ystafell Gyfarfod (yn dal 20 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (5 Merched/ Dynion, 1 Anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant

Hygyrchedd

 • Maes Parcio talu ac arddangos cyhoeddus tu allan i’r adeilad
 • Safle Bws Agosaf: 100 llath o’r Brif Fynedfa
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw
 • Mae’r Brif Neuadd wedi’i leoli ar y llawr isaf. Yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gweithgareddau a gynigir

 • Ffeiriau Grefftau
 • Slimming World
 • Theatr Ieuenctid Môn
 • Boreau Coffi (Gwasanaeth Integredig Awtistiaeth Gogledd Cymru)
 • Boreau Coffi (Parkinson’s a’r Gymdeithas MS)

Cyfeiriad: Canolfan Glanhwfa, Ffordd Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7EN

Enw: Siân Green

Ffôn: 07925 737941

E-bost: canolfanglanhwfa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554801290452 

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw fudiad elusennol neu gwirfoddol.

Oriau Agor

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener 10am – 4pm
 • Ar agor gyda’r nos yn ôl y galw.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 100 o bobl) – Gellir ei rannu yn ddwy ystafell ar wahân
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Toiledau (2, 1 yn anabl)

Hygyrchedd

 • Maes parcio ar gau dros dro yn 2024
 • Safle Bws Agosaf: Canol Tref Llangefni
 • Mynediad drwy ramp drwy drysau blaen yr adeilad

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Cinio
 • Ymarferion Côr
 • Gwasanaethau Gofal/ Dementia
 • Cyfarfodydd amrywiol gan mudiadau gwirfoddol ac elusennau

Cyfeiriad: Neuadd Llangristiolus, Llys Tregeirian, Llangristiolus, Ynys Môn. LL62 5DX

Enw: Sioned Williams

Ffon: 01248 723 032

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor: Ar agor yn ôl y galw

Cyfleusterau ar Gael:

 • Prif Neuadd (yn eistedd 100 o bobl)
 • Cegin
 • Toiledau + Anabl
 • Bwrdd Gwyn
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd:

 • Mynediad Anabl
 • Maes Parcio
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol