Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Bro'r Llynnoedd


Cyfeiriad: Neuadd Eglwys St Michael, Lôn Gardener, Y Fali, Ynys Môn. LL65 3DN

Enw: Shirley Rogerson

Ffôn: 01407740039

E-bost: bill.valley@talktalk.net

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Toiledau (2 cyffredinol ac 1 anabl)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (8 lle, dim safle penodol i anabl)
 • Safle Bws Agosaf: Tu allan Gwesty’r Bull, 300 medr i ffwrdd
 • Ramp ar gael os oes angen ar gyfer mynediad i’r adeilad

Gweithgareddau a gynigir

 • Grŵp Brownies
 • Grŵp Rainbows
 • Ambiwlans St John

Cyfeiriad: Neuadd Goffa Bodedern, Ffordd yr Eglwys, Bodedern, Ynys Môn. LL65 3TU

Enw: Miss Hayley Morrey (Gofalwr)

Ffôn: 07879 664945

E-bost: Hayleymorrey@btinternet.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 120 – 140 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod (yn dal 20 o bobl)
 • Smart TV
 • Cegin
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (3 cyffredin, 1 anabl)
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (lle i hyd at 25 o geir)
 • Safle Bws Agosaf: 50 medr
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Bingo
 • Partïon Plant
 • Tîm Pêl Droed y pentref
 • Dosbarthiadau Dawns
 • Ioga
 • Gweithgareddau Haf
 • Yn cael ei logi gan nifer o fudiadau allanol gan gynnwys Ffermwyr Ifanc, WI, Eglwys, Grŵp Cerdded a Nosweithiau Ysbrydol.
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol