Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Bro Aberffraw


Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Eglwys Fach, Niwbwrch, Ynys Môn. LL61 6SN

Enw: Glenys Hughes

Ffôn: 01248 440 739

Gwefan: https://niwbwrch.org/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 90 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Toiledau (4, 1 anabl)
 • Gofod Tu Allan
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Tu allan i’r adeilad
 • Cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Ukulele
 • Clwb Sinema
 • Clwb Memory Lane (grŵp cefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia)
 • Clocsio
 • Dawnsio Llinell
 • Boreau Coffi
 • Dosbarthiadau Celf
 • Ioga
 • Flying Start
 • Partïon
 • Hyfforddi Cŵn

Cyfeiriad: Eglwys St Cadwaladr, A4080, Bodorgan, Ynys Môn. LL62 5LA

Enw: Mrs Kathleen Beard

Ffôn: 01407 840 561 neu 07799612463

E-bost: free2feifian@yahoo.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yr 2il a 4ydd Dydd Sul y mis 10.30yb – 12.30yh

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Eglwys
 • Toiledau (1 tu allan)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio: 12 lle
 • Safle Bws Agosaf: 500 llath i ffwrdd
 • Mae yno un cam i mewn i’r Eglwys sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Dim ond gwasanaethau Eglwys neu ymweliadau gan grwpiau

Cyfeiriad: Neuadd Bentref Aberffraw, 52 Church Street, Aberffraw, Ynys Môn. LL63 5LQ

Enw: Jane Davies (Clerc, Cyngor Cymuned Aberffraw)

E-bost: aberffrawcc.clerk@gmail.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Brif Neuadd (yn dal 120 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (un ystafell sy’n cynnwys cegin a thoiled, yn dal 20 o bobl)
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Maes Parcio (10 lle, gyda 2 ohonynt yn le i anabl)
 • Flipchart
 • Bwrdd Gwyn
 • Toiledau (2 ac 1 anabl)
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Sgwâr Bodorgan
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Bingo
 • Knit & Natter
 • Gwersi Cymraeg
 • Cadw’n Heini
 • Bowls
 • Partïon
 • Te Cynhebrwng
 • Cyfarfodydd
 • Sioe Arddwriaethol a Chrefft
 • Ffilmiau
 • Digwyddiadau Codi Arian
 • Cyngherddau
 • Dramâu
 • Bocsio

Cyfeiriad: Eglwys St Cwyfan, Stryd yr Eglwys, Aberffraw, Ynys Môn. LL65 3TU

Enw: Parch. Vince Morris

E-bost: VinceMorris@ChurchinWales.org.uk

Ffon: 07519319269

Gwefan: www.brocwyfan.cymru

Facebook: https://www.facebook.com/brocwyfan

Pwy sy’n cael bwcio: Mae'r Eglwys ar gael ar gyfer gwasanaethau yn ystod yr haf, ynghyd a Bedydd a Chynebryngau.

Oriau Agor

Mae'r Eglwys ar gael ar gyfer gwasanaethau yn ystod yr haf, ynghyd a Bedydd a Chynebryngau.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • N/A

Hygyrchedd

 • Adeilad rhestredig Gradd Un gyda mynediad cyfyngedig

Gweithgareddau a gynigir

 • Mae gweithgareddau ar gael yn ein heglwysi yn yr Ardal Weinidogaeth

Cyfeiriad: Eglwys Santes Fair, Llangwyfan, Ynys Môn. LL63 5YP

Enw: Parch. Vince Morris

E-bost: VinceMorris@ChurchinWales.org.uk

Ffon: 07519319269

Gwefan: www.brocwyfan.cymru

Facebook: https://www.facebook.com/brocwyfan

Pwy sy’n cael bwcio: Mae'r Eglwys ar gael ar gyfer Priodasau, Bedydd a Chynebryngau.

Oriau Agor

Mae'r Eglwys ar gael ar gyfer Priodasau, Bedydd a Chynebryngau.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • N/A

Hygyrchedd

 • Mynediad drwy ramp
 • Parcio ar gael mewn cae ger yr Eglwys
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol