Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Bodowyr


Cyfeiriad: Canolfan Esceifiog Community Centre, Lon Groes, Gaerwen, Ynys Môn. LL60 6DD.

Enw: Carol

Ffôn: 07746626001

E-bost: canolfangaerwen@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/GanolfanGaerwen/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 120 o bobl)
 • 2 Ystafell Gyfarfod/Gweithgaredd (Ystafell JW sy’n dal 50 a Chegin/ Neuadd Fach sy’n dal 30 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (1 toiled yn y cefn gyda chyfleusterau newid plant a thoiled anabl. Ar flaen yr adeilad 2 toiled merched, gyda un yn un anabl, ac i ddynion un toiled anabl a dau wrinal)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod Llwyfan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (20 lle)
 • Safle Bws Agosaf: A5 Hen Fecws a Rhestai Ruddgaear (0.25 milltir)
 • Adeilad yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Partïon
 • Merched Y Wawr
 • Pilates
 • Dru Yoga
 • Slimming World
 • Dosbarthiadau Cŵn
 • Clwb Radio Amatur
 • Datblygiad Babi
 • Llyfrgell Napi
 • Castell Bownsio a Chwarae Meddal galw mewn
 • Cymraeg i Blant
 • Cylch chwarae

Cyfeiriad: Eglwys St Michael, Ffordd Caergybi, Gaerwen, Ynys Môn. LL60 6HS

Enw: Rev Canon Emlyn C Williams

Ffôn: 01248 421 275

E-bost: ecsaer@btinternet.com

Facebook: https://www.facebook.com/stbraintcefni/

Pwy sy’n cael bwcio: Mae’r Eglwys gan amlaf yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau, bedydd, priodasau a chynebryngau. Hefyd ar gael i gyngherddau.

Oriau Agor

Gwasanaeth Dydd Mercher: 10.30yb – 11.30yb

Gwasanaeth Dydd Sul: 10yb – 11yb

Amseroedd eraill drwy drefniant

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (seddi pews wedi eu gosod sy’n dal 125 o bobl)
 • Seinydd
 • Sustem PA

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (15 lle)
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw
 • Safle Bws Agosaf: 50m i’r dwyrain o’r Eglwys
 • Y brif a’r unig fynedfa gyda 5 cam a dim ramp

Gweithgareddau a gynigir

 • Gwasanaethau Dydd Sul a Dydd Mercher
 • Ar gael i’w logi am gyngherddau

Cyfeiriad: Y Ganolfan, Brynsiencyn, Ynys Môn. LL61 6HZ

Enw: Beverly Jones

Ffôn: 07748208325

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 30-40 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Toiledau (1 Dynion, 1 Merched, 1 Anabl)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio dros y ffordd, lle i 30 o geir
 • Safle Bws Agosaf: Dros y ffordd
 • Yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn, ramp i’r brif fynedfa, drysau dwbl.

Gweithgareddau a gynigir

 • Partïon
 • Grŵp Pobl Hyn
 • Clwb Ieunectid
 • Bingo
 • Ar gael i’w logi
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol