Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyfeirlyfr adeiladau cymunedol: Ward Aethwy


Cyfeiriad: Canolfan Penmynydd, Penmynydd, Ynys Môn. LL61 6PG

Enw: Heulwen Owen

Ffôn: 07766086303

E-bost: derwnewydd@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/CanolfanPenmynydd/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Yn ddibynnol ar y gweithgaredd

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 30 yn eistedd)
 • Ystafell Gyfarfod (un, gall addasu’r gegin i fod yn ystafell gyfarfod lai)
 • 1 Toiled (anabl)
 • Teledu
 • Smart TV
 • Cegin
 • Popty
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (15 lle)
 • Safle Bws Agosaf: Porthaethwy
 • Mynediad i’r adeilad drwy ramp. Y drws yn ddigon llydan i gael mynediad i’r gegin hefyd

Gweithgareddau a gynigir

 • Clwb Ffermwyr Ifanc
 • Cymdeithas Gymunedol
 • Partïon Penblwydd
 • Gorsaf Pleidleisio
 • Ffeiriau Nadolig
 • Cyngor Plwyf

Cyfeiriad: Canolfan Hamdden David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, Ynys Môn. LL59 5SS

Enw: Rheolwr ar Ddyletswydd

Ffôn: 01248 715653

E-bost: monactif@ynysmon.llyw.cymru

Gwefan: https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Trigolion/Hamdden/Canolfannau-hamdden/Canolfan-Hamdden-David-Hughes/Canolfan-Hamdden-David-Hughes.aspx

Facebook: https://www.facebook.com/MonActif/

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un. Ffi ostyngedig i aelodau.

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 5.15yh – 9.15yh

Dydd Sadwrn: 9.30yb – 12.00yh

Dydd Sul: 9.30yb – 1.30yh

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl)
 • Ystafell Gyfarfod/ Gweithgaredd (yn dal rhwng 20-30 o bobl)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Oergell
 • Bwrdd Gwyn
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Toiledau (1 cyffredinol, 2 merched, 2 dynion – oll yn anabl)
 • Cyfleusterau Newid Plant
 • Gofod tu allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (30 o lefydd)
 • Safle Bws Agosaf: Ar y brif ffordd, ger y siop
 • Mynediad ramp i’r adeilad, mannau parcio anabl a lifft i’r llawr cyntaf. Holl ystafelloedd yn hygyrch i’r rheiny mewn cadeiriau olwyn. Mae’n bosib ymestyn pob drws i ffitio cadair olwyn drwyddo.

Gweithgareddau a gynigir

 • Ystafell Ffitrwydd
 • Amrywiaeth o grwpiau/ clybiau
 • Bowlio Dan Do
 • Ioga
 • ‘Spinning’

Cyfeiriad: Neuadd Goffa Llanfairpwll, Minffrwd, Llanfairpwll, Ynys Môn. LL61 5JB

Enw: Alun Jones neu Gillian Morris

Ffôn: 07927408532

E-bost: helo@neuaddllanfairpwllhall.cymru 

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 50 o bobl yn eistedd)
 • 2 Ystafell Gyfarfod (yn dal 9 fesul ystafell)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Popty
 • Meicrodon
 • Oergell
 • Siart Fflip
 • Cyfrifiaduron
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (2 anabl)
 • Gofod Tu Allan

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (15 o lefydd)
 • Safle Bws Agosaf: 100 llath i ffwrdd
 • Mynediad ramp i ddau mynedfa’r neuadd, gyda’r adeilad yn cwbl hygyrch i gadeiriau olwyn

Gweithgareddau a gynigir

 • Dosbarth Cyfrifiaduron/ Tabledi
 • Ioga
 • Bowlio Mat Byr
 • Clwb Ieuenctid
 • Dosbarthiadau Beibl
 • Sesiynau Gofal Dementia
 • Partïon Penblwydd/ Ymddeol
 • Sesiynau Paned a Bisged 

Cyfeiriad: Eglwys St Mary, Ffordd Mona, Porthaethwy, Ynys Môn. LL59 5EA

Enw: Richard Wood

Ffôn: 07572 776225

E-bost: menaibridge@brotysilio.church

Gwefan: www.brotysilio.church

Facebook: https://www.facebook.com/stmarymenaibridge

Pwy sy’n cael bwcio: Caiff unrhyw un sy’n dymuno llogi’r neuadd cael eu hystyried

Oriau Agor

Ar agor yn ôl y gofyn.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 70 yn eistedd)
 • 2 Ystafell Gyfarfod (un sy’n dal 10, un arall sy’n Mesanîn ar ben y brif neuadd sy’n dal oddeutu 30)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Toiledau (1, anabl)

Hygyrchedd

 • Maes Parcio (12 lle, gyda 2 ohonynt yn anabl)
 • Safle Bws Agosaf: Waitrose
 • Mynediad gwastad i’r brif neuadd (llawr gwaelod), ystafell gyfarfod, cegin a thoiled, ond ddim i’r llwyfan.

Gweithgareddau a gynigir

 • Grŵp Babanod
 • Grŵp Cam-drin Sylweddau Anhysbys
 • Ymarferion Côr

Cyfeiriad: Canolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy, Ynys Môn. LL59 5EA

Enw: Fiona Howells

Ffôn: 01248 715046

E-bost: info@menaiheritage.org.uk

Gwefan: www.menaibridges.co.uk

Facebook: www.facebook.com/MenaiHeritage

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un

Oriau Agor

Swyddfa ar agor Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30yb – 12.30yh

Ar gael i’w logi ar gyfer unrhyw amser.

Cyfleusterau sydd ar gael

 • Prif Neuadd (yn dal 80 o bobl yn eistedd)
 • Wi-Fi Cyhoeddus
 • Cegin
 • Popty
 • Oergell
 • Taflunydd
 • Seinydd
 • Toiledau (3, gan gynnwys un gyda mynediad anabl)

Hygyrchedd

 • Safle Bws Agosaf: Dros y ffordd i’r adeilad
 • Ramp i gael mynediad at gefn yr adeilad, ond mae’r dreif yn serth
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw

Gweithgareddau a gynigir

 • Ioga
 • Zumba
 • WW
 • Grwpiau Eglwys
 • Man cyfarfod ar gyfer sawl Grŵp Cymunedol

Cyfeiriad: Y Festri, Eglwys Unedig Rhos y Gad, Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll, Ynys Môn. LL61 5JB

Enw: Mr John L Edwards (Ysgrifennydd)

E-bost: jlershosygad@btinternet.com

Pwy sy’n cael bwcio: Unrhyw un.

Oriau Agor: Ar agor yn ôl y galw

Cyfleusterau ar Gael:

 • Prif Neuadd (yn eistedd 150 o bobl)
 • 2 Ystafell Cyfarfod (yn eistedd 10 a 20 o bobl)
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Oergell
 • Toiledau + Toiled Anabl
 • Cyfleusterau Newid Babi
 • Gofod Llwyfan
 • Seinydd
 • Sustem PA
 • Sustem Anwytho Dolen Clyw

Hygyrchedd:

 • Mynediad Anabl
 • Maes Parcio
 • Safle Bws Agosaf: Ffordd Caergybi
Yn ôl i cyfeirlyfr adeiladau cymunedol