Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Newidiadau Arfaethedig Pellach i'r CDU i'w Harchwilio (Mawrth 2003)


Am gyfnod o chwe wythnos rhwng y 20fed Mawrth 2003 i’r 1af Mai 2003 fe gafodd y “Newidiadau Arfaethedig Pellach” eu gosod ar ymgynghoriad cyhoeddus. 

Ar ddiwedd y cyfnod yma fe roddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau ar y newidiadau arfaethedig a dderbyniwyd. Fe gafodd y materion yma wedyn eu trosglwyddo i Ymchwiliad Cyhoeddus i’r cynllun i’w archwilio a gafodd ei gynnal rhwng y 3ydd Fehefin hyd at y 8fed o Fedi 2003.

Nodyn Canllaw - Wrth adolygu’r Newiadiadau Arfaethedig Pellach yma rydym yn argymell eich bod yn talu sylw i Adroddiad yr Arolygydd 2004 i gadarnhau y fersiwn ddiweddaraf ar gyfer unrhyw baragaff / polisi / map mewnosodiad.
Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.