Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

CDU wedi'i stopio (heb ei fabwysiadu) Rhagfyr 2005


Mewn Cyfarfod o’r cyngor sir ar y 1af o Ragfyr 2005 penderfynwyd roi gorau i weithio ar y CDU a symyd ymlaen i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd.

Derbyniawyd y cyngor Archeb Swyddogol gan Llwyodraeth Cynulliad Cymru yn cadarnhau bod y Cynllun i’w Archwilio, fel y diwygiad yn Adroddiad yr Arolygwr ynghyd ac argymhellion cysylltiadol, yn cario pwysau fel ystyriaeth berthnasol wrth ddelio â cheisiadau cynllunio presennol.

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei bartoi er mwyn cyfuno’r camau perthnasol o’r CDU ynghyd ag Argymhellion yr Arolygwr i roi fersiwn gweithredol o’r CDU y mae’r Awdurdod yn rhoi pwysau iddo wrth ddelio gyda cheisiadau cynllunio presennol.

Camau’r CDU sydd wedi cyfuno er mwyn creu’r ddogfen yma yw:

  • Cynllun i’w Archwilio 2001
  • Newidiadau Arfaethedig 2002
  • Newidiadau Arfaethedig Bellach 2003
  • Adroddiad yr Arolygwr 2004

Os ydych yn ansicr ynglûn ag unrhyw agwedd o’r fersiwn gweithredol cysylltwch â’r Adain Polisi Cynllunio am cymorth.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.