Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio


Gellir gweld yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio (APB) –  am Cyngor Sir Ynys Môn isod fel ffeil PDF.

Mae Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio Cymru Gyfan wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy’r ddolen isod.

Os oes angen fersiwn mwy hygyrch arnoch, anfonwch neges at digidol@ynysmon.llyw.cymru er mwyn i ni allu eich helpu.